• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

OKW najaarsexcursie

Komend najaar is de excursiecommissie van plan een excursie organiseren.
Gedacht wordt aan een herkansing van de in het water gevallen voorjaarsexcursie ‘Gekerkt en geborgd’ naar kerken en borgen in noordoost Groningen. De leden worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de plannen.