• Home-header-slideshow

    OKW
    Apeldoorn

    vereniging voor
    onderwijs, kunst en wetenschap

Van het bestuur

Corona maatregelen
OKW doet er alles aan om de veiligheid van de deelnemers aan activiteiten te waarborgen en hen tijdig op de hoogte te brengen van wijzigingen in het programma.
Via de maandelijkse digitale nieuwsbrief – indien nodig via extra edities – houden we de leden op de hoogte van de ontwikkelingen. Houd uw mailbox in de gaten!


Waar staat OKW voor?
De Vereniging OKW (Onderwijs, Kunst en Wetenschap) streeft ernaar in een open sfeer het denken en praten over onderwerpen op het gebied van onderwijs, kunst en wetenschap te stimuleren. Om dat streven inhoud te geven organiseert de vereniging voor en mét haar leden een breed scala aan activiteiten. Betrokken, actieve leden zijn de kracht van een inspirerende, energieke en levendige vereniging.

Het programma van activiteiten is zó samengesteld dat de leden, als ze dat willen, elkaar in kleiner en groter verband kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek en discussie kunnen gaan.

OKW organiseert voor haar leden de volgende activiteiten:

Lezingen
Excursies
Mini-excursie(s)
Kringen, die een breed scala aan belangstellingsvelden bestrijken
Cursussen in het voorjaar en najaar
OKW-café

In het programmaboekje, dat de leden twee maal per jaar ontvangen en in de maandelijkse digitale nieuwsbrief staat nadere informatie over de verschillende activiteiten.

Leden worden van harte uitgenodigd ideeën voor activiteiten aan te dragen en mee te werken aan de organisatie ervan.