Van het bestuur

U kunt op deze website alles lezen over het OKW aanbod voor het voorjaar van 2024, met o.a. 3 lezingen, 14 cursussen, een aantal OKW-cafés en 18 kringen…… wederom een zeer afwisselend en interessant programma.
De leden worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van actuele informatie. De nieuwsbrieven zijn te vinden onderaan deze homepage.

Waar staat OKW voor?

De Vereniging OKW (Onderwijs, Kunst en Wetenschap) streeft ernaar in een open sfeer het denken en praten over onderwerpen op het gebied van onderwijs, kunst en wetenschap te stimuleren. Om dat streven inhoud te geven organiseert de vereniging voor en mét haar leden een breed scala aan activiteiten. Betrokken, actieve leden zijn de kracht van een inspirerende, energieke en levendige vereniging.

Het programma van activiteiten is zo samengesteld dat de leden, als ze dat willen, elkaar in kleiner en groter verband kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek en discussie kunnen gaan.

OKW organiseert voor haar leden de volgende activiteiten

Lezingen
Excursies
Mini-excursie(s)
Kringen, die een breed scala aan belangstellingsvelden bestrijken
Cursussen in het voorjaar en najaar
OKW-café

In het programmaboekje, dat de leden twee maal per jaar ontvangen en in de maandelijkse digitale nieuwsbrief staat nadere informatie over de verschillende activiteiten.

Leden worden van harte uitgenodigd ideeën voor activiteiten aan te dragen en mee te werken aan de organisatie ervan.

Kalender