• Home-header-slideshow

    OKW
    Apeldoorn

    vereniging voor
    onderwijs, kunst en wetenschap

Van het bestuur

Naar aanleiding van de ontwikkelingen en de beleidsmaatregelen rond de uitbraak van het Coronavirus heeft het bestuur overleg gehad en een aantal besluiten genomen. Uitgangspunten voor deze besluiten waren de landelijke richtlijnen van de overheid en de zorg voor het welzijn van de leden. 

Lezing 18 maart
De lezing van 18 maart door Nico Nelissen gaat niet door. Indien mogelijk wordt deze op een later tijdstip alsnog aangeboden.

Cursussen
De cursussen ‘Voorjaar in de Natuur’ (docent Atze Oskamp) en ‘Beken, sprengen en een kanaal’ (docent Huub Ummels) worden afgelast. De deelnemers krijgen het reeds gestorte cursusgeld retour. In overleg met de docenten wordt bekeken of deze cursussen op een later tijdstip alsnog aangeboden kunnen worden.

De fietsexcursie van de cursus ‘Art Nouveau en Art Deco’ (docent Frederik Erens) gaat niet door. Er wordt naar mogelijkheden gezocht deze excursie op een later tijdstip te houden. De deelnemers aan de cursus krijgen daarover te zijner tijd nadere informatie.

De laatste twee bijeenkomsten van de cursus ‘Levenswijsheid uit hindoeïsme en boeddhisme’ (docent Dirk van de Glind) worden afgelast. In overleg met Dirk en de deelnemers aan de cursus zal worden gezocht naar mogelijkheden deze laatste twee bijeenkomsten op een later tijdstip te houden. De deelnemers krijgen daarover te gelegener tijd nader bericht. 

Algemene ledenvergadering en OKW-café 1 april
De Algemene ledenvergadering wordt uitgesteld naar een later tijdstip in dit kalenderjaar. Het OKW-café, dat aansluitend op de vergadering zou plaatsvinden wordt afgelast. 

Excursie ‘Gekerkt en geborgd’ naar Groningen – 17 april
De excursie wordt afgelast en zo mogelijk later in het jaar opnieuw aangeboden. Degenen die zich hebben aangemeld voor deelname krijgen het bedrag dat ze betaalden, teruggestort. 

Kringen
De contactpersonen van de kringen kunnen in overleg met de leden besluiten bijeenkomsten niet door te laten gaan.

Filmkring 25 maart
De geplande filmkring voor 25 maart gaat niet door.

 

Waar staat OKW voor?
De Vereniging OKW (Onderwijs, Kunst en Wetenschap) streeft ernaar in een open sfeer het denken en praten over onderwerpen op het gebied van onderwijs, kunst en wetenschap te stimuleren. Om dat streven inhoud te geven organiseert de vereniging voor en mét haar leden een breed scala aan activiteiten. Betrokken, actieve leden zijn de kracht van een inspirerende, energieke en levendige vereniging.

Het programma van activiteiten is zó samengesteld dat de leden, als ze dat willen, elkaar in kleiner en groter verband kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek en discussie kunnen gaan.

OKW organiseert voor haar leden de volgende activiteiten:

Lezingen 
Excursies 
Mini-excursie(s)
Kringen, die een breed scala aan belangstellingsvelden bestrijken
Cursussen in het voorjaar en najaar
OKW-café

In het programmaboekje, dat de leden twee maal per jaar ontvangen en in de maandelijkse digitale nieuwsbrief staat nadere informatie over de verschillende activiteiten.

Leden worden van harte uitgenodigd ideeën voor activiteiten aan te dragen en mee te werken aan de organisatie ervan.