• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

2e extra cursus: Oekraïne en (Wit-) Rusland

Docent      Drs. Frederik Erens
Data          Dinsdag 29 maart en 5 april
 Tijd           19:00-21:30u
Locatie      Gigant, zaal De Rog
                   Nieuwstraat 377
                   7311 BR Apeldoorn
Prijs           Leden OKW € 25,- /niet-leden € 45,-
Plaatsen   Er zijn maximaal 20 plaatsen

Ondanks de stroom aan informatie over de ontwikkelingen in Oekraïne is er nog veel onduidelijk over hoe het zover heeft kunnen komen. Een historicus met een speciale belangstelling voor dit gebied kan antwoorden geven op deze vragen.

We zijn blij dat de ‘huishistoricus’ van OKW, Frederik Erens, op zo’n korte termijn in twee bijeenkomsten in vogelvlucht aandacht zal besteden aan de geschiedenis en actualiteit van Oekraïne en Belarus. De geschiedenis van deze landen verklaart enigszins de positie waarin zij zich nu bevinden.

Drs. Frederik Erens (Apeldoorn, 1970) studeerde Midden- en Oost-Europese geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij specialiseerde zich in de geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen. Hij ontwerpt en leidt regelmatig cultuurhistorische reizen voor verschillende reisbureaus naar de Baltische en Midden-Europese regio’s. Hij heeft grote belangstelling voor architectuur, stedenbouw en toegepaste kunst uit de periode 1880-1940 en de cultuurhistorie van Apeldoorn. Daarnaast heeft hij zich verdiept in de koloniale geschiedenis. Frederik verzorgde een aantal gewaardeerde cursussen voor OKW. (o.a. over de Baltische staten en Midden-Europa)

Aanmelden:
Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Daarna ontvangt u van Femmy bevestiging van inschrijving.

Wanneer u zich inschrijft voor een cursus, gaat u er mee akkoord dat uw naam, telefoonnummer en e-mailadres bekend zijn bij de docent, zodat deze in voorkomende gevallen met de cursisten kan communiceren.

Betaling:
Pas na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van OKW:
NL69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver. OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer.
De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

Meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen:
Wanneer het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overstijgt, wordt een wachtlijst aangelegd. Als er zóveel belangstelling voor een cursus is, dat een tweede ronde georganiseerd kan worden, proberen we dat in overleg met de docent en de cursuslocatie te regelen.