• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Cursus 10, 2020: Het dekolonisatieproces van Indonesië; De inhaaldagen zijn wegens corona uitgesteld

Docent       Frederik Erens
Wanneer   Inhaaldagen worden gepland
                    na beëindiging lockdown
                    
Locatie       De Groene Hoven, zaal 2 en 3
                    Koninginnelaan 280, 
                    7315 EE Apeldoorn
Tijdstip      13:30-15:30u

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de lange weg van een Nederlandse kolonie naar de onafhankelijke staat Indonesië.

De VOC bouwde vanuit Batavia in Zuidoost Azië aan een handelsimperium. In de 19e en vroeg 20e eeuw werd het centrale gezag over de hele archipel uitgebreid. Het ingevoerde cultuurstelsel bleek een zeer omstreden systeem te zijn, en vanaf 1901 werd besloten via de ‘ethische politiek’ een ereschuld in te lossen. Volgens de weg der geleidelijkheid moest de bevolking van Nederlands-Indië worden rijp gemaakt voor zelfstandigheid, liefst met een blijvende band met Nederland.

Het volksonderwijs en de opkomst van een op Westerse leest opgeleide Indonesische elite gaf een krachtige impuls aan de Indonesische nationalistische beweging. Zowel aan Nederlandse als aan Indonesische zijde werd zeer uiteenlopend gedacht over de toekomstige verhouding tussen Nederland en Indonesië.

Het proces van dekolonisatie kwam in een radicale stoomversnelling door de Tweede Wereldoorlog. In deze cursus worden ook vergelijkingen getrokken met het dekolonisatieproces in Azië door andere koloniale mogendheden als de Britten, de Fransen en de Amerikanen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de multiculturele samenleving van voormalig Nederlands-Indië; de naoorlogse opvang in Nederland van de repatrianten; de koloniale architectuur en infrastructuur en hoe men heden ten dage terugkijkt op het koloniale verleden.

Drs. Frederik Erens (Apeldoorn, 1970) studeerde Midden- en Oosteuropese geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij specialiseerde zich in de geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen. Hij ontwerpt en leidt regelmatig cultuurhistorische reizen voor verschillende reisbureaus naar de Baltische en Midden-Europese regio’s. Hij heeft grote belangstelling voor architectuur, stedenbouw en toegepaste kunst uit de periode 1880-1940 en de cultuurhistorie van Apeldoorn. Daarnaast heeft hij zich verdiept in de koloniale geschiedenis. Hij is lid van de Stichting Indisch Erfgoed te Apeldoorn.

Deelnemers: maximaal 15

Kosten: € 75,00 voor OKW-leden: € 95,00 voor niet-leden

Wanneer u zich inschrijft voor een cursus, gaat u er mee akkoord dat uw naam, telefoonnummer en e-mailadres bekend zijn bij de docent, zodat deze in voorkomende gevallen met de cursisten kan communiceren.

Aanmelden: Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Betaling cursusgeld: het verschuldigde bedrag overmaken op rekening NL 69 INGB 000 43 167 33 t.n.v. Ver.OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer(s).

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.