Docent:                Dr. Pier Slump
Wanneer:            Maandag 23, 30 okt; 6, 13 nov.
Locatie:                De Groene Hoven – zaal 2
Tijdstip:               13:30 – 15:30u

Wat is een goed leven? En wat is goed leven? Heeft het leven zin?  Hoe kan ik betekenis aan mijn leven geven? Hoe moeten we samen leven? Vragen, vragen, vragen.

‘Je moet van je leven een kunstwerk maken’, zegt Michel Foucault. ‘Je moet je aandacht vooral op de ander richten’, zegt Bertrand Russell. Meningen, meningen, meningen. Veel filosofen hebben over Ars Vita, over Levenskunst, nagedacht en geschreven.

In de cursus ‘Het goede leven’ wil Pier Slump enkele meningen en vragen over het leven van ons mensen aan de orde stellen. Hij pretendeert het niet zelf te weten, integendeel, maar wil wel een paar mensen, bekende filosofen en ook stromingen, voor het voetlicht brengen om er vervolgens samen over van gedachten te wisselen. Dat kunnen aardige gesprekken opleveren.

In de eerste voordracht bespreekt hij de gedachte dat alle leven, en dus ook dat van de mens, een doel heeft, dat het ‘teleologisch is’ zeggen filosofen. Daarin speelt de godsdienst een belangrijke rol, maar ook de entropie van de kosmos, en wordt een aardig boekje van Emanuel Kant besproken.

De tweede les zal gaan over het gevaarlijke denken van de Russisch/Amerikaanse Ayn Rand, die veel invloed heeft gehad – en nog heeft – op het hedendaags denken in samenleving en politiek. Bij haar speelt  hebben een veel grotere rol  dan het zijn en staat daarmee loodrecht op het joods (-christelijke) gedachtegoed.

Vervolgens komen in de derde sessie enkele denkers aan het woord uit de Griekse wereld. Het gaat vooral over het denken van Aristoteles en zijn ethiek van de deugd: de deugd van het midden, en over de Stoa. Wat is voor de stoïcijnen ‘een goed leven’ en wat hebben zij ons tegenwoordig nog te vertellen?

De vierde les zal dan gaan over flarden van het denken van vele filosofen over het goede leven, zoals: Augustinus, Pico della Mirandola, Kant, en moderne denkers als: Russell, Fromm, de Beauvoir, Foucault, Nussbaum, etc. Allen hebben zich uitgelaten over hoe zij denken over ‘levenskunst’, de één wat meer, de ander wat minder.

De vier lessen tezamen bieden de nodige stof tot discussie; de cursus heeft voor een ieder wel iets in petto wat bruikbaar is voor het eigen doen en laten van vandaag de dag.

Dr. Pier Slump (1940) heeft wiskunde en filosofie gestudeerd en is werkzaam geweest als landmeter, automatiseringsspecialist, organisatie- en managementadviseur. Hij is gepromoveerd op de structuur en werkwijze van een automatiseringscentrum. In zijn vrije tijd heeft hij diverse kerkelijke- en bestuurlijke functies bekleed en besteedde en besteedt hij nog veel tijd aan zijn hobby astronomie. Na de succesvolle cursus ‘Big History’ en deel 1 van ‘Hoe wetenschap de wereld veroverde’ is dit de derde cursus voor OKW.

Deelnemers:       maximaal 25
Kosten:                € 70,00 voor OKW-leden; € 90,00 voor niet leden

Aanmelden:
Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Daarna ontvangt u van Femmy een bevestiging van inschrijving.

Betaling:
Pas na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van OKW
NL69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver. OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer(s).

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

Wanneer cursussen onverhoopt door OKW geannuleerd moeten worden, wordt het cursusgeld teruggestort.