• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Cursus 11: Samenwerking en communicatie in de natuur

Docent           Atze Oskamp
Wanneer      Dinsdag 15, 29 mrt. Excursie12 apr.
                        (o.l.v. Atze en Cathrien Oskamp)
Locatie         De Groene Hoven – zaal 3
                       Koninginnelaan 280
                       7315  EE Apeldoorn
Tijdstip         13:30 – 15:30u

In de natuur vindt op grote schaal samenwerking plaats tussen individuen en soorten. Zowel tussen soortgenoten als ook tussen individuen van verschillende soorten. De eerste cursusmiddag gaat over de vele vormen van samenwerking in de natuur.

Maar samenwerking is alleen mogelijk als er communicatie is tussen de samenwerkende soorten. Dat bijvoorbeeld honden met elkaar communiceren was al langer bekend. Maar de laatste decennia heeft de wetenschap veel nieuws ontdekt over communicatie in de natuur. In feite communiceren bijna alle levende wezens met elkaar. Er worden signalen uitgewisseld tussen dieren en planten, tussen planten onderling, tussen planten en schimmels, enz. enz.

Al die levende wezens kennen natuurlijk geen ‘mensentaal’. Maar communiceren kan op tal van andere manieren. Daar gaat de tweede cursusmiddag over, gewoon in ‘mensentaal’.

De cursus wordt afgesloten met een middag-excursie in de natuur waarbij voorbeelden van samenwerking en communicatie worden besproken en/of bekeken.

Atze Oskamp is bioloog en een veelgevraagde spreker over de natuur. Hij doet al heel lang vrijwilligerswerk op de Hoge Veluwe en bij het IVN. Hij verzorgde reeds eerder vier, zeer gewaardeerde, cursussen voor OKW.

Deelnemers:       maximaal 20

Kosten:                € 35,00 voor OKW-leden; € 55,00 voor niet-leden

Aanmelden:
Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Daarna ontvangt u van Femmy bevestiging van inschrijving.

Betaling:
Pas na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van OKW
NL69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver. OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer.

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

 Wanneer cursussen onverhoopt door OKW geannuleerd moeten worden, wordt het cursusgeld teruggestort.