• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Cursus 12: Big History

Docent          Dr. Pier Slump
Wanneer       Maandag 28 mrt; 4, 11, 25 apr.
Locatie          De Groene Hoven – zaal 3
                        Koninginnelaan 280
                        7315  EE Apeldoorn
Tijdstip          13:30 – 15:30u

De Grote Geschiedenis, Big History, is een project van de historicus David Christian, waaraan veel wetenschappers hebben meegewerkt. De grote geschiedenis beschrijft de gebeurtenissen in het universum vanaf zijn ontstaan tot aan vandaag. Echter op een heel eigen wijze. Het beschrijft acht kantelpunten, ‘thresholds’ in het Engels, die nog steeds raadsels zijn. De acht kantelpunten die het van een speldenknop tot het complexe heelal van nu gebracht hebben.

Het project is beschreven in het boek Big History, met de aanduiding: ‘het waanzinnige wetenschappelijke ontstaansverhaal van de mens, de wereld en het universum’.

28 maart zal het gaan, na enkele basisbegrippen te hebben besproken, over de start van het universum, de schepping, of anders gezegd: over de oerknal (big bang) en over het wonder van het ontstaan van materie.

4 april: Hoe sterren ontstaan, hoe die in families leven, en hoe planeten ‘gemaakt’ worden uit sterrenstof. Dus gaat het over de geboorte van zon, maan en aarde.

11 april: Over hoe leven is begonnen en hoe dat leven zich op de aarde heeft weten te handhaven, ondanks alle levensbedreigende gebeurtenissen. Het gaat dan over de vernietigende krachten in de aardkorst, de steeds veranderende klimaten, en ook over het voortgaande complexe ontwikkelingsproces van leven. Evolutie.

25 april: De mens komt op het toneel. Waar komt de mensheid vandaan, wat voor omzwervingen heeft zij gemaakt, en hoe heeft zij zich in zo’n slordige 200000 jaar kunnen ontwikkelen tot wat wij, als leden van haar, nu zijn.

 Het is al met al een heel wonderbaarlijk verhaal, ons verleden. Kom, luister, denk en praat mee, en vooral… verwonder u!

Dr. Pier Slump (1940) heeft wiskunde en filosofie gestudeerd en is werkzaam geweest als landmeter, automatiseringsspecialist, organisatie- en managementadviseur. Hij is gepromoveerd op de structuur en werkwijze van een automatiseringscentrum, met een dissertatie die de titel ‘Naar een dienstvaardig automatiseringscentrum’ had. In zijn vrije tijd heeft hij diverse kerkelijke- en bestuurlijke functies bekleed en besteedde en besteedt hij nog veel tijd aan zijn hobby astronomie.

Deelnemers:       maximaal 25

Kosten:                € 52,50 voor OKW-leden; € 72,50 voor niet-leden

Aanmelden:
Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Daarna ontvangt u van Femmy bevestiging van inschrijving.

Betaling:
Pas na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van OKW
NL69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver. OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer.

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

Wanneer cursussen onverhoopt door OKW geannuleerd moeten worden, wordt het cursusgeld teruggestort.