Docent:             Drs. Frederik Erens
Wanneer:          Woensdag 25 okt; 1, 8, 15, 22, 29 nov.
Locatie:             De Groene Hoven – zaal 4
Tijdstip:             19:30-21:30u

Duitsland kent door de eeuwen heen een uiterst ingewikkelde  geschiedenis. Het Duitse Rijk nam in de middeleeuwen een centrale plaats in Europa in; verbrokkelde later in kleinere staten door de godsdienstoorlogen en de oorlogen van sterke buurstaten, en bereikte in de 19e eeuw een politieke eenheid. De geschiedenis van de twintigste eeuw is niet weg te denken zonder de Duitse geschiedenis. In deze cursus kijken we naar de politieke krachtvelden; de Hanze, de rivaliteit tussen Oostenrijk en Pruisen, en natuurlijk uitgebreid naar de twintigste eeuw, de perioden van dictaturen en de weg naar een democratisch bestel en de hereniging van beide Duitslanden.

 1. Het Duitse Rijk in de middeleeuwen en in de vroegmoderne tijd. Aandacht voor de middeleeuwse keizers, de kruistochten en de Oostkolonisatie. Verder aandacht voor het belang van het Hanzeverbond.
  2. De godsdienstoorlogen en de opkomst van Frankrijk en het Habsburgse Rijk als bepalende machten. Vanaf het eind van de 17e eeuw zien we de opkomst van Pruisen als de nieuwe Europese macht in Noord-Duitsland. In 1806 wordt het Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie opgeheven, maar wordt na de nederlaag van Napoleon omgevormd tot de Duitse Bond. Vanaf dat moment ontwaakt het Duitse nationalisme en groeit het streven naar de Duitse eenwording in 1871 onder Pruisische leiding. Duitsland en Oostenrijk worden leidende Midden-Europese grootmachten.
  3. Eerste Wereldoorlog en de Weimar-republiek. De vrede van Versailles en Trianon en de inflatietijd. Een tijd van democratische experimenten waarbij het zaad van de dictatuur al wordt gelegd.
  4. Nationaalsocialistische dictatuur en de Tweede Wereldoorlog. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de hoofdrolspelers, Hitlers oorlogsdoelen, het antisemitisme en de nederlaag van het Derde Rijk.
  5. Duitsland gedeeld. We staan stil bij de tegengestelde ontwikkelingen in de DDR en in de Bondsrepubliek tot de vreedzame revolutie van 1989.
  6. De Duitse eenwording en het nieuwe Duitsland in Europa. Hoe gaat Duitsland met het belaste verleden om en welke invloed heeft dat op de Duitse politiek?

Drs. Frederik Erens (Apeldoorn, 1970) studeerde Midden- en Oost-Europese geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij specialiseerde zich in de geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen. Hij ontwerpt en leidt regelmatig cultuur-historische reizen voor verschillende reisbureaus naar de Baltische en Midden-Europese regio’s. Hij heeft grote belangstelling voor architectuur, stedenbouw en toegepaste kunst uit de periode 1880-1940 en de cultuurhistorie van Apeldoorn. Daarnaast heeft hij zich verdiept in de koloniale geschiedenis. Hij is lid van de Stichting Indisch Erfgoed te Apeldoorn. Frederik verzorgde een aantal zeer gewaardeerde cursussen voor OKW.

Deelnemers:   maximaal 25
Kosten:             € 80,00 voor leden;  € 100,00 voor niet-leden

Aanmelden:
Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Daarna ontvangt u van Femmy een bevestiging van inschrijving.

Betaling:
Pas na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van OKW
NL69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver. OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer(s).

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

Wanneer cursussen onverhoopt door OKW geannuleerd moeten worden, wordt het cursusgeld teruggestort.