Docent:              Em. prof. dr. Piet Pellenbarg
Wanneer:          Donderdag 26 okt; 2, 9 nov.
Locatie:              De Groene Hoven – zaal 3
Tijdstip:             13:30-15:30u

Wat ‘de beste plek’ is kan voor iedereen wat anders zijn. Voorkeuren verschillen ook al naar gelang je denkt aan een plaats om te wonen of om te studeren, aan een plek voor een daguitje, een vakantieplaats, of bijvoorbeeld een plaats om je bedrijf te vestigen. Voorkeuren hebben gevolgen, ze bepalen de ruimtelijke keuzes die worden gemaakt. Zeker locatiekeuzes van bedrijven zijn nogal belangrijk voor hoe bevolking en bedrijvigheid zich clusteren in de ruimte, waar kernregio’s ontstaan en waar het leeg blijft. Wat weten we daar eigenlijk van?

In deze cursus bespreken we in drie bijeenkomsten allereerst de ‘grote’ klassieke en moderne theorieën die in de economische geografie zijn ontwikkeld over de locatiekeuze van bedrijven, en daarna wat we weten hoe die keuzes zich in werkelijkheid voltrekken. Dat gaat vaak heel anders dan je zou denken. Ondernemers zijn ook maar gewone mensen die heel veel niet weten, of verkeerd weten. We verdiepen ons in de ‘mental maps’ die hun keuzes sturen, hoe die er voor Nederland uitzien, hoe ze veranderen in de tijd, en hoe het er uit ziet voor ondernemers in andere landen zoals bijvoorbeeld Duitsland en Italië.

De derde en laatste bijeenkomst zetten we de stap naar de praktische toepassing van onze kennis over plaats-voorkeuren in de marketing van plaatsen en regio’s.  Lichtend voorbeeld is de campagne ‘Er gaat niets boven Groningen’ waar de docent nauw bij betrokken was. Misschien valt er ook voor Apeldoorn iets van te leren.

Em. prof. dr. Piet Pellenbarg (Harlingen, 1947) is emeritus hoogleraar economische geografie. Hij studeerde af in de sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen, promoveerde er in de economie, en werkte er tot zijn pensionering aan de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, waarvan hij ook voorzitter was. Naast zijn hoogleraarschap vervulde hij bestuurs- en toezichtfuncties in zeer uiteenlopende organisaties, waaronder de Wadden Advies Raad, het Berie foar it Frysk, het Waterbedrijf Groningen, De Vrienden van de Stad Groningen, en de gebiedscoöperatie Woldwijk in Ten Boer.

Deelnemers:       maximaal 25
Kosten:                € 50,00 voor OKW-leden;  € 70,00 voor niet-leden

Aanmelden:
Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Daarna ontvangt u van Femmy een bevestiging van inschrijving.

Betaling:
Pas na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van OKW
NL69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver. OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer(s).

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

Wanneer cursussen onverhoopt door OKW geannuleerd moeten worden, wordt het cursusgeld teruggestort.