• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Cursus 13: Jodendom

Docent         Tom A. Fürstenberg
Wanneer      Donderdag 31 mrt; 7, 14, 21 apr.
Locatie          De Groene Hoven – zaal 4
                       Koninginnelaan 280
                       7315  EE Apeldoorn
Tijdstip         19:30-21:30u

Een levendige, interactieve, multimediale lezing/cursus van 4 avonden met een overview en demonstraties van de meeste gebruiken, rituelen, feestdagen, verschillende stromingen, geschiedenis.

31-03: Levenscyclus: Joods leven van de wieg tot het graf: Rituelen rondom geboorte, dagelijks Jodendom, feestdagen, bar/bat mitswa, huwelijk, dood en rouw
07-04: Joodse talen en muziek: U leert enkele letters en woorden Hebreeuws, Jiddisj en Ladino, o.a. aan de hand van enkele liederen
14-04: Joodse geschiedenis: Een overview van enkele millennia, alsmede de ontwikkeling van het antisemitisme (met uitleg wat het nu precies wel/niet is)
21-04: De Joodse wereld + extra verdieping/onderwerpen: Verschillende Joodse stromingen, verspreiding van Joden over de wereld, de Joodse staat. Ook zullen evt. extra verdieping/onderwerpen op verzoek uit de vorige avonden behandeld worden.

Tom Fürstenberg behaalde z’n doctoraal natuurkunde in 1992 in Utrecht. Hij was vervolgens 20 jaar werkzaam in de IT en als organisatieadviseur (eerst bij een bureau, later zelfstandig).
In de jaren 2003-2004 volgde hij de opleiding tot ba’al koré (degene die in de synagoge op sjabbat en feestdagen op speciale wijze uit Torah en andere boeken zingend reciteert) bij Rabbijn Ruben Bar-Ephraïm.
In de jaren 2007-2009 volgende hij de opleiding tot chazzan (voorzanger) aan het Levisson Instituut bij prof. Eliyahu Schleifer, hoofd van de chazanopleiding aan het Hebrew Union College te Jeruzalem. Hij leidde synagogediensten bij diverse Joodse gemeentes in Nederland, is de vaste chazzan van de Joodse gemeente Beth Shoshanna in Raalte, en gaf chazzanoet-concerten in binnen- en buitenland. Ook is hij de oprichter en voorzitter van Stichting Joods Apeldoorn, waarmee hij o.a. van 2005 t/m 2010 het jaarlijkse Joods Cultureel Festival organiseerde. Sinds enkele jaren geeft hij les in natuurkunde, wiskunde en informatica bij Winford particulier onderwijs in Den Haag.

Deelnemers:       maximaal 25

Kosten:                € 52,50 voor OKW-leden; € 72,50 voor niet-leden

Aanmelden:
Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Daarna ontvangt u van Femmy bevestiging van inschrijving.

Betaling:
Pas na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van OKW
NL69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver. OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer.

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

Wanneer cursussen onverhoopt door OKW geannuleerd moeten worden, wordt het cursusgeld teruggestort.