Docent:           Clara Wilken, MSc Biology
Wanneer:        Vrijdag 8, 29 sept. – lezing
                          15 sept. en 6 okt. – excursie
Locatie:           De Groene Hoven – zaal 2
Tijdstip:           13:30-15:30u

Klimaatverandering zorgt voor verdroging van de bossen; stikstofdepositie bedreigt de biodiversiteit; recreanten verstoren kwetsbare natuur. Dit zijn krantenkoppen die u waarschijnlijk niet ontgaan zijn. De natuur staat enorm onder druk! Verdroging, verzuring, vermesting, versnippering, vergiftiging zijn in de natuur aan de orde van de dag. Maar gaat het nu echt zo slecht met de natuur? En hoe erg is het dat er soorten verdwijnen of dat de natuur verandert? Tijdens deze cursus wil ik u meer vertellen over de natuur, haar kwetsbaarheid en over de processen die zich voornamelijk buiten ons blikveld afspelen. Hoe de processen bij hoge stikstofdepositie bijvoorbeeld werken  en welke effecten heeft dit op planten en dieren. Zijn onze bossen wel bestand tegen warme en droge zomers en hoe kunnen we ze klimaatbestendig maken? Wanneer we met de excursie het veld in gaan laat ik verschillende voorbeelden zien die aansluiten bij de lezing.

Tijdens de tweede lezing zoom ik in op de relatie mens-natuur. Als mens maken we op allerlei manieren gebruik van de natuur. Zij levert ons schoon drinkwater, een gezonde bodem om voedsel op te verbouwen,  bestuivers, bouwmateriaal en grondstoffen. Maar op dit moment gebruiken we als mens meer dan de natuur binnen de ecologische grenzen kan leveren. Mogen we als mens zoveel van onze natuurlijke leefomgeving vragen? Tijdens deze lezing ga ik samen met u onderzoeken hoe we ons als mens verhouden tot de natuur. Zijn wij heerser over de natuur of moeten we ons wat bescheidener opstellen, en wat betekent dit voor de toekomst? Tijdens de excursie wil ik hierover verder praten en voorbeelden laten zien.

Lezing en excursie 1: Kwetsbaarheid van de natuur; excursie omgeving Loenen.

Lezing en excursie 2: Relatie mens-natuur;  excursie omgeving Epe.

Clara Wilken MSc Biology (Ecology)  (1985)  legt graag de verbinding tussen mens en natuur omdat deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In haar werk als boswachter publiek bij Geldersch Landschap & Kasteelen, docent biologie bij de Sprenk en reisleider bij o.a. SNP is hier voldoende gelegenheid voor. Met een achtergrond in biologie probeert ze ecologische processen inzichtelijk en begrijpelijk te maken voor publiek en weet deze met voorbeelden uit het veld te ondersteunen. Wanneer we de natuur leren begrijpen, zullen we beter inzien welke waarde zij heeft en zullen we meer zorg voor haar dragen.

Wie alvast een beetje kennis met Clara wil maken, kan eens kijken via de volgende linkjes:
tv-programma ‘Binnenstebuiten’ over de Veluwse Dellen bij Epe
Omroep Gelderland: ‘Boswachter maakt zich druk over drukte op Veluwe’ 

Deelnemers:       maximaal 20
Kosten:                € 65,00 voor leden; € 85,00 voor niet-leden

Aanmelden:
Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Daarna ontvangt u van Femmy een bevestiging van inschrijving.

Betaling:
Pas na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van OKW
NL69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver. OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer(s).

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

Wanneer cursussen onverhoopt door OKW geannuleerd moeten worden, wordt het cursusgeld teruggestort.