• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Cursus 3: Afghanistan (nog niet gestart!)

 Docenten      Dr. Ir. Ellen Geerlings,
                         Dr. Ir. Bram Schreuder,
                         Jan Reynders MA
Wanneer        Woensdag 12, 19, 26 jan; 2 feb.
Locatie           De Groene Hoven – zaal 4
                         Koninginnelaan 280
                         7315  EE Apeldoorn
Tijdstip           19:30-21:30u
 
Afghanistan kent een rijke geschiedenis waarbij het een ontmoetingsplaats was tussen de Perzische cultuur in het Westen, de nomadenstammen in het Noorden en de Indische beschaving in het Oosten. Door de geschiedenis heen waren er heel wat verschillende regimes en invloeden, wat meteen ook de basis vormt voor een complexe etnische samenstelling van het land. Iedere stam en/of regio kent zijn eigen tradities en cultuur en het is dan eigenlijk ook niet mogelijk om te spreken van één Afghaanse cultuur.    
In Afghanistan heerst al decennialang oorlog en politieke onrust en vooral recente berichten stemmen somber. De situatie voor etnische minderheden, vrouwen en meisjes en voormalige overheidsambtenaren is sterk verslechterd, zo’n 15-20% van de bevolking is momenteel ontheemd. Afghanistan is een arm land waar circa 36% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Het grootste deel van de economische activiteiten bestaat uit landbouw en veeteelt die, door het extreme klimaat, niet veel opleveren. De huidige situatie is deels terug te leiden naar de jaren 50 en 60, toen de kloof tussen het conservatieve en vaak moeilijk toegankelijke platteland en de weinige steden groeide.

Het regime van de Taliban kwam ten val met de inval door de NAVO-troepen na de aanslagen van 11 september 2001. De bevolking hoopte op stabiliteit en economische groei maar kwam bedrogen uit; er kwam geen stabiliteit. Het land kwam opnieuw terecht in een burgeroorlog waarbij krijgsheren hun invloed proberen te versterken. In de twintig jaar van wederopbouw is er veel gebeurd in het land, maar hier heeft een groot deel van de achterban van de Taliban niet van geprofiteerd. Aan de basis van de recente opmars van de Taliban ligt dan ook een groot ongenoegen tegenover de internationale gemeenschap en de Afghaanse overheid om hun falen om brede lagen van de bevolking een toekomst te bieden.  

Dr.Ir. Ellen Geerlings: Na haar studie Tropische Landbouw in Deventer en Milieuwetenschappen aan de Universiteit van Wageningen werkte Ellen vier jaar voor de Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties in Rome, Turkije, Egypte en Cambodja.  In 2014 promoveerde Ellen aan de Universiteit van. Tijdens haar promotie traject werkte Ellen parttime als onderzoeker, landbouw adviseur en evaluatie deskundige voor verschillende organisaties in Afghanistan, waaronder het Afghaanse Ministerie van Landbouw, Irrigatie en Veehouderij. Tijdens de periode 2012-2019 bezocht Ellen Afghanistan 10 keer.  Verder is Ellen adviserend bestuurslid van de  Dutch Committee for Afghanistan (DCA). Voor meer info https://www.egrid.nl

Dr.Ir. Bram Schreuder studeerde diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht en behaalde zijn doctors graad in 1998. Bram specialiseerde zich in ziekten en aandoeningen van kleine herkauwers (schapen en geiten) en is 15 jaar werkzaam geweest voor het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad. Verder werkte Bram als consultant in verschillende landen in Azië en Afrika onder andere voor de Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties. Bram is medeoprichter van de Dutch Committee for Afghanistan (DCA), een organisatie die zich m.n. richt op het opleiden van para-veterinairen.
 
Jan Reynders (MA Development studies) werkt als adviseur genderrechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling. Hij heeft meer dan 45 jaar in internationale ontwikkeling gewerkt. 6 jaar werkte hij in Bangladesh (plattelands-ontwikkeling) en 3 jaar in Afghanistan op het gebied van genderrechtvaardigheid. ‘Ik wil bijdragen aan duurzame ontwikkeling, gerechtigheid, gelijkheid, vrede, veiligheid en geluk overal en voor alle mensen in hun diversiteit, terwijl ze de bescherming van het milieu ondersteunen, nu en voor toekomstige generaties’.

Deelnemers: maximaal 25
Kosten:         € 52,50  voor OKW-leden;  € 72,50 voor niet-leden

Aanmelden: Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Pas als u van Femmy bevestiging van inschrijving hebt ontvangen, betaalt u het cursusgeld.

Betaling cursusgeld: Na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op rekening
NL 69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver.OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer.

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

Wanneer het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overstijgt, wordt een wachtlijst aangelegd. Als er zóveel belangstelling voor een cursus is, dat een tweede ronde georganiseerd kan worden, proberen we dat in overleg met de docent en de cursuslocatie te regelen.

Wanneer u zich inschrijft voor een cursus, gaat u er mee akkoord dat uw naam, telefoonnummer en e-mailadres bekend zijn bij de docent, zodat deze in voorkomende gevallen met de cursisten kan communiceren.

Wanneer door bijvoorbeeld corona-maatregelen een cursus geannuleerd moet worden, wordt het betaalde cursusgeld teruggestort