• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Cursus 3: Apeldoorn en de Hanzesteden (volgeboekt)

Docent        Huub Ummels
Wanneer    Dinsdag, 22 sept; 6 en 20 okt; 3 nov
                     (excursie Deventer)
Locatie       De Groene Hoven – zaal 1
                    Koninginnelaan 280, 7315 EE Apeldoorn
Tijdstip      13:30 – 15:30u

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de Hanze voor ons land van beduidend meer van belang is geweest (vooral voor de Zuiderzee- en IJsselsteden) dan de veel jongere VOC en WIC dat zijn geweest voor Holland en Zeeland. De oorzaak daarvoor moet gezocht worden in het feit dat de geschiedenis van de Hollandse gewesten jarenlang nu eenmaal meer aandacht gekregen heeft dan die van de landprovincies in het oosten en noorden en zuiden van ons land.

Het Duitse woord ‘Hansa’, dat in het Nederlands ‘Hanze’ werd, was de poging van groepen kooplieden een betere positie in de buitenlandse handel te verwerven door zich te verenigen. Ze stichtten handelsposten aan de Oostzeekust en op het strategisch voor de kust van Zweden gelegen eiland Gotland.

In de veertiende eeuw overvleugelde één Hanze, namelijk die van Lübeck, alle andere. De ontplooiing van het verbond vond haar voorlopige bekroning in de eerste algemene vergadering van steden in Lübeck (1356). Op het hoogtepunt van de Hanze waren ongeveer tweehonderd steden aangesloten bij dit handelsverbond! De belangrijkste steden in deze regio die Hanzegerechtigd waren, waren plaatsen als Kampen, Deventer, Zutphen en Hasselt. Zij genoten de voorrechten van die Hanze. Ook Groningen maakte deel uit van deze groep.

Apeldoorn
Vergaderingen van de Zuiderzee- en IJsselsteden werden meestal gehouden in Apeldoorn, waarbij ook steden als Nijmegen, Kleef en Wesel aanwezig waren. Het ging dan meestal om het bepalen van een gezamenlijk standpunt voordat men naar de algemene vergadering in Lübeck afreisde.

In de 15 eeuw kregen de Hanzesteden last van een steeds groter wordende concurrentie. De 16de eeuw bracht, door verschillende oorzaken de genadeklap voor het verbond. In 1669 vond in Lübeck de laatste Hanzedag plaats. Er waren op dat moment nog maar een zestal steden vertegen-woordigd.

Huub Ummels was ambtenaar cultureel erfgoed bij gemeente Apeldoorn en is een groot kenner van de Apeldoornse geschiedenis. Hij schreef of werkte mee aan een groot aantal publicaties over de geschiedenis van de stad op de Veluwe. Al eerder verzorgde hij zeer succesvolle cursussen voor OKW. Huub maakt namens de gemeente Apeldoorn deel uit een inter-universitaire werkgroep die de geschiedenis van de Hanze bestudeert.

Deelnemers: maximaal 15

Kosten: € 52,50 voor OKW-leden: € 72,50 voor niet-leden

Wanneer u zich inschrijft voor een cursus, gaat u er mee akkoord dat uw naam, telefoonnummer en e-mailadres bekend zijn bij de docent, zodat deze in voorkomende gevallen met de cursisten kan communiceren.

Aanmelden: Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Betaling cursusgeld: het verschuldigde bedrag overmaken op rekening NL 69 INGB 000 43 167 33 t.n.v. Ver.OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer(s).

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.