Docent:             Aline Jansen
Wanneer:         Maandag 11 18, 25 sept; 2, 9 okt.
Locatie:            De Groene Hoven – zaal 5
Tijdstip:            10:00-12:00u

We kunnen het leven als een reis zien. In die reis zijn we hoogtepunten tegen gekomen, hebben we bergen van werk verzet, kwamen in diepe dalen maar zijn uiteindelijk op de goede weg terecht gekomen. In De Atlas van de Belevingswereld (Louise van Swaaij & Jean Klare), die de inspiratie vormt voor deze cursus, zijn onze levensreizen letterlijk en speels in kaart gebracht. We stippelen onze weg uit die we nog denken te gaan of we gaan de door ons afgelegde weg beschrijven. Want, welke reis we ook hebben afgelegd, in het hier en nu geven we zin aan onze levensreis. We gaan terug in de herinnering om hobbels glad te strijken, de hoogtepunten nog eens te beleven en dieptepunten als zinvolle ervaring te zien. U krijgt schrijfoefeningen en  handvatten om de reis door uw leven te beschrijven.

Workshop 1: Kindertijd en jeugd: In de kaart ‘Thuis’ kunt u de levensweg die is gelopen terugvinden.
Workshop 2:  Adolescentie/ jong volwassenheid: Gebeurtenissen in deze periode krijgen de aandacht. ‘Verandering’ is een geweldige stad, er gebeurt van alles en is heel mooi in kaart gebracht. U komt daar gebieden tegen die met adolescentie/ jong volwassenheid samenhangen.
Workshop 3: Volwassenheid: Iedere levensperiode heeft een eigen dynamiek waar veel over te schrijven is. De kaart ‘Doen en Laten’ is hierbij de inspiratiebron.
Workshop 4: We blijven nog even in de volwassenheid Van volwassenheid richting pensioen heeft een periode van ‘Bergen van Werk’ gebracht. Van het gebied Loonstrook naar de Oude Dag is niet eens zo’n lange route, maar wel een route waar een moment van bezinning bij past.
Workshop 5: Wat heeft het leven ons gebracht? Kunnen we tevreden zijn met het verloop van ons leven? De kaart ‘Ideeënstroom’ brengt u vast nog een stukje verder.

Aline Jansen is van mening dat verhalen bewaard moeten worden. Ze was sociaal werker/ouderenadviseur en heeft voor de studie gerontologie onderzoek gedaan naar de coping strategieën van Turkse oudere vrouwen. Daarnaast heeft ze de cursus Biografisch Schrijfcoach gevolgd.

Voor meer informatie: Aline Jansen, tel: 055 – 541 87 69 of aline.jansen@gmail.com

Deelnemers:       maximaal 12
Kosten:                € 80,00 voor leden; € 100,00 voor niet-leden

Aanmelden:
Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Daarna ontvangt u van Femmy een bevestiging van inschrijving.

Betaling:
Pas na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van OKW
NL69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver. OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer(s).

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

Wanneer cursussen onverhoopt door OKW geannuleerd moeten worden, wordt het cursusgeld teruggestort.