• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Cursus 4: Basiscursus filosofie op herhaling (volgeboekt!)

Docent        Sjoerd Griffioen
Wanneer    Woensdag 6, 13, 20 en 27 nov. 2019
Locatie        Gigant, Apeldoorn (ruimte 3.12)
Tijdstip       13:00 – 15:00u

De eerste ‘Basiscursus filosofie’ was al snel vol. Maar voor wie ook wel graag had willen deelnemen is er goed nieuws:
De ‘Basiscursus filosofie’ wordt een tweede keer aangeboden op 6, 13, 20 en 27 november. Inmiddels is ook deze cursus volgeboekt!

Tijdens deze cursus behandelen we verschillende tijdvakken in de intellectuele geschiedenis op een thematische manier. Belangrijke filosofen uit de historische canon zullen de revue passeren, waarbij hun denken wordt gecontextualiseerd binnen het wereldbeeld van de tijd waarin ze leefden. De docent zal tijdens de cursus genoeg tijd vrij houden voor vraaggesprek en discussie met de deelnemers.

1e bijeenkomst: De Middeleeuwse wereld (t/m ca.16e eeuw)
Aan bod komen o.a.: Augustinus, Joachim van Fiore, Thomas van Aquino, Marsilius van Padua.

2e bijeenkomst: Wetenschappelijke revolutie en onttovering (ca. 16e – 18e eeuw)
Aan bod komen o.a.: René Descartes, Thomas Hobbes, Immanuel Kant

3e bijeenkomst: Moderniteit en religie (19e – 20e eeuw)
Aan bod komen o.a.: G.W.F. Hegel, Friedrich Nietzsche, Max Weber

4e bijeenkomst: Moderne politieke problemen (20e – 21e eeuw)
Aan bod komen o.a.: Carl Schmitt, John Rawls, Jürgen Habermas, Charles Taylor

Sjoerd Griffioen is filosofie-promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet onderzoek naar filosofische debatten over secularisatie – over de (problematische) verhouding tussen religie en de moderniteit – en richt zich met name op de polemiek tussen Karl Löwith, Hans Blumenberg en Carl Schmitt. Hij is gespecialiseerd in continentale cultuurfilosofie, politieke filosofie en geschiedenis van de filosofie.

Deelnemers: maximaal 15
Kosten: € 52,50 voor OKW-leden; € 72,50 voor niet-leden

Aanmelden: stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus en uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl)

Betaling cursusgeld: het verschuldigde bedrag overmaken op rekening NL 69 INGB 000 43 167 33 onder vermelding van titel van de cursus en de naam van de deelnemer.