• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Cursus 4: De goddelijke komedie – de grote reis van Dante

Docent       Frans Versteeg
Wanneer   Donderdag, 1, 15 en 29 okt; 26 nov
Locatie      De Groene Hoven – zaal 1
                    Koninginnelaan 280,
                    7315 EE Apeldoorn
Tijdstip      13:00 – 15:00u

De Goddelijke Komedie van Dante Aleghieri behoort zeker tot de grootste prestaties van de Europese literatuur. De enorme omvang en de complexiteit van de tekst maken het grootse werk van Dante helaas niet gemakkelijk toegankelijk. Het werk laat zich op vele manieren lezen. Zeker als middeleeuwse voorstelling van het leven na de dood – de reis door hel, vagevuur en hemel in de taal van die tijd. Of als felle maatschappijkritiek en de gedachten van Dante over de strijd tussen kerk en staat, tussen pausen en keizers, in het Europa van rond 1300. Daarnaast, echter, laat het schitterende gedicht van Dante zich juist ook lezen als onze algemene menselijke levensreis van het donker naar het licht – als de pelgrimstocht van onze ziel en het mystieke wonder van onze deelname aan de universele eenheid van de schepping.

De cursus wil allereerst de toegankelijkheid van de enorme tekst van Dante vergroten. Dit gebeurt enerzijds door de structuur en de opbouw van het gedicht te verduidelijken en anderzijds door te aan te geven en te illustreren hoe Dante zijn teksten zowel een letterlijke betekenis alsook overdrachtelijke en symbolische betekenissen meegeeft.

Daarnaast wil de cursus vooral ook een uitnodiging zijn om de Komedie van Dante te gaan lezen met ons hart, zodat wij bij het lezen niet slechts meer kennis en begrip verwerven, maar de reis ook kunnen gaan doorleven. Hierdoor kan Dante gaandeweg meer en meer een dierbare metgezel worden voor ons allen op onze eigen levensweg.

In de vier bijeenkomsten komt achtereenvolgens aan bod:
1. Een algemene inleiding over het leven van Dante en over de structuur en opbouw van de Komedie. De uitleg over de meervoudige betekenis van zijn middeleeuwse teksten. De uitleg die Dante zelf aan zijn eigen werk gaf in een van zijn brief aan beschermheer Cangrande della Scala van Verona.

2. De reis door de Hel samen met zijn gids en begeleider Vergilius. De opbouw van de hel bij Dante en de betekenis daarvan. De zeven hoofdzonden. Hoe het kwade ons misleidt en hoe we het kunnen doorzien.

3. De tocht de Louteringsberg op. De opbouw van de louteringsberg en de betekenis daarvan. De zeven deugden. Het vraagstuk van de vrije wil en hoe onze ziel zich bevrijdt. Het afscheid van Vergilius en het weerzien van Beatrice in het Aardse Paradijs.

4. De tocht door het Hemelse Paradijs. De opbouw van het paradijs en de betekenis daarvan. Het doorleven van de kardinale deugden – moed, gematigdheid, rechtvaardigheid en wijsheid. Het doorleven van geloof, hoop en liefde. De Visio Dei. Hoe wij delen in de Liefde, die de zon en de andere sterren beweegt.

Materiaal: Bij de eerste bijeenkomst krijgt elke cursist een kopie van het gebruikte presentatiemateriaal en een uitgebreide literatuurlijst. Na afloop van elke bijeenkomst ontvangt u alvast het materiaal voor de volgende keer. Aanschaf van een volledige vertaling van de Komedie is niet direct nodig. Voor wie wil: een erg goed overzicht geeft Rob Brouwer in: ‘Dante’s Goddelijke Komedie uitgelezen; het verhaal verteld en de hoogtepunten geselecteerd.‘ € 22,50)

Frans Versteeg is duurzaam ondernemer, consultant en coach. Hij studeerde geschiedenis, filosofie & theologie in Leiden & Parijs en werkte vervolgens vele jaren in het internationale bedrijfsleven. De laatste 12 jaar is hij actief met projecten in de energie- en voedseltransitie & adviseert hij over duurzame personeels- & organisatieontwikkeling.
Al vele jaren is hij verder hartstochtelijk bezig met muziek, symbolische theaterwerken, kunst en wereldliteratuur.

Deelnemers: maximaal 30

Kosten: € 60,00 voor OKW-leden: € 80,00 voor niet-leden

Wanneer u zich inschrijft voor een cursus, gaat u er mee akkoord dat uw naam, telefoonnummer en e-mailadres bekend zijn bij de docent, zodat deze in voorkomende gevallen met de cursisten kan communiceren.

Aanmelden: Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Betaling cursusgeld: het verschuldigde bedrag overmaken op rekening NL 69 INGB 000 43 167 33 t.n.v. Ver.OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer(s).

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.