• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Cursus 5: Biografisch schrijven

Docent        Nico Keuning
Wanneer    Donderdag 8, 22 okt; 19 nov; 3 dec
Locatie        Gigant, Nieuwstraat 377,
                     7311 BR Apeldoorn lokaal ‘Rog’
Tijdstip        13:00-15:00u

Na een tweetal succesvolle cursussen Creatief Schrijven geeft docent, schrijver en biograaf Nico Keuning een cursus Biografisch schrijven. Een cursus waaraan ook nieuwe cursisten kunnen deelnemen. Non-fictie. Over een jeugd in Indië, over een grootouder, over een vriend(in), een plek, een huis… Maar wie zijn of haar verbeelding wil laten spreken kan een fictief verhaal schrijven, gebaseerd op autobiografische gegevens.

Tijdens de cursus worden aan de hand van een eerste oriëntatie de wensen en ideeën van de cursisten besproken. Vervolgens maken de cursisten op basis van een inleiding en adviezen van de docent, bij wijze van verkenning, een structuur of schema met thema’s en een verhaallijn. In een periode van twee maanden wordt er aan de tekst geschreven. Om de twee weken is er een bijeenkomst waar de cursisten hun tekst presenteren en de docent deze bespreekt en aanwijzingen geeft voor het vervolg van het verhaal. Na de cursus is het aan de cursist om het schrijversvuur brandend te houden en het verhaal op eigen kracht te voltooien. Op weg naar het einde.

Denk van tevoren na over een onderwerp dat als uitgangspunt dient van het verhaal dat u wilt schrijven.

Nico Keuning (1952) is neerlandicus, schrijver en biograaf. Hij publiceert vanaf 1983 in dag- en weekbladen en in diverse literaire tijdschriften. Naast recente literaire reisreportages (Een vreemde bestemming), de naoorlogse geschiedenis van de grensplaats Elten (Boternacht), schreef hij biografieën en monografieën van onder anderen Jan Arends, Johnny van Doorn en Louis-Ferdinand Céline. Een zeker onbehagen, de biografie van Bob den Uyl, werd bekroond met de Mr. J. Dutilhprijs. Keuning is gastdocent Creatief Schrijven aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij stelde de briefwisseling van Willem Brakman en Simon Vestdijk samen in het boek Gaven, giften en vergiften (2018). In februari verscheen Een ongeneeslijk heimwee, de biografie van de arts-schrijver Willem Brakman (1922-2008). Werk in voorbereiding: Met scherpe pen, 70 jaar rellen en rechtszaken in de Nederlandse literatuur.

Deelnemers: maximaal 10

Kosten: € 110,00 voor OKW-leden; € 130,00 voor niet-leden

Wanneer u zich inschrijft voor een cursus, gaat u er mee akkoord dat uw naam, telefoonnummer en e-mailadres bekend zijn bij de docent, zodat deze in voorkomende gevallen met de cursisten kan communiceren.

Aanmelden: Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Betaling cursusgeld: het verschuldigde bedrag overmaken op rekening NL 69 INGB 000 43 167 33 t.n.v. Ver.OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer(s).

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.