• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Cursus 5: Het dekolonisatieproces van Indonesië

Docent         Frederik Erens
Wanneer      Donderdag 3, 10, 17, 24 feb;
                       10 en 17 mrt

Locatie         De Groene Hoven-zaal 3;
                       17 mrt: zaal 4

                       Koninginnelaan 280
                       7315  EE Apeldoorn
Tijdstip         13:30-15:30u

Deze cursus werd eerder geprogrammeerd, maar kon door de corona-maatregelen niet worden afgerond. Daarom staat hij opnieuw op het programma.
In de cursus wordt een overzicht gegeven van de lange weg van een Nederlandse kolonie naar de onafhankelijke staat Indonesië.

De VOC bouwde vanuit Batavia in Zuidoost Azië aan een handelsimperium. In de 19e en vroeg 20ee eeuw werd het centrale gezag over de hele archipel uitgebreid. Het ingevoerde cultuurstelsel bleek een zeer omstreden systeem te zijn, en vanaf 1901 werd besloten via de ‘ethische politiek’ een ereschuld in te lossen. Volgens de weg der geleidelijkheid moest de bevolking van Nederlands-Indië worden rijp gemaakt voor zelfstandigheid, liefst met een blijvende band met Nederland.

Het volksonderwijs en de opkomst van een op Westerse leest opgeleide Indonesische elite gaf een krachtige impuls aan de Indonesische nationalistische beweging. Zowel aan Nederlandse als aan Indonesische zijde werd zeer uiteenlopend gedacht over de toekomstige verhouding tussen Nederland en Indonesië. 

Het proces van dekolonisatie kwam in een radicale stoomversnelling door de Tweede Wereldoorlog. In de cursus worden ook vergelijkingen getrokken met het dekolonisatieproces in Azië door andere koloniale mogendheden als de Britten, de Fransen en de Amerikanen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de multiculturele samenleving van voormalig Nederlands-Indië; de naoorlogse opvang in Nederland van de repatrianten; de koloniale architectuur en infrastructuur en hoe men heden ten dage terugkijkt op het koloniale verleden.

Drs. Frederik Erens (Apeldoorn, 1970) studeerde Midden- en Oost-Europese geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij specialiseerde zich in de geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen. Hij ontwerpt en leidt regelmatig cultuurhistorische reizen voor verschillende reisbureaus naar de Baltische en Midden-Europese regio’s. Hij heeft grote belangstelling voor architectuur, stedenbouw en toegepaste kunst uit de periode 1880-1940 en de cultuurhistorie van Apeldoorn. Daarnaast heeft hij zich verdiept in de koloniale geschiedenis. Hij is lid van de Stichting Indisch Erfgoed te Apeldoorn. Frederik verzorgde een aantal gewaardeerde cursussen voor OKW.

Deelnemers:      maximaal 25

Kosten:               € 75,00 voor OKW-leden: € 95,00 voor niet-leden

Aanmelden:
Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Daarna ontvangt u van Femmy bevestiging van inschrijving.

Betaling:
Pas na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van OKW
NL69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver. OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer.

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

 Wanneer cursussen onverhoopt door OKW geannuleerd moeten worden, wordt het cursusgeld teruggestort.