• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Cursus 10: Midden-Europa de lange geschiedenis richting EU (volgeboekt!)

Docent       Frederik Erens
Wanneer    Woensdag 10, 17, 24 nov;
                    1, 8, 15 dec.

Locatie       De Groene Hoven – zaal 1
                     Koninginnelaan 280
                     7315 EE Apeldoorn
Tijdstip       13:30-16:00u

In 2004 werden 10 Midden-Europese landen lid van de Europese Unie. Decennialang waren zij verdwenen achter het IJzeren Gordijn en moesten zij zich bevrijden van een communistisch systeem. Momenteel zien wij dat de Midden-Europese landen zich snel en dynamisch ontwikkelen, maar ook zien we problemen met de rechtsstaat opkomen. Wat weten wij eigenlijk van deze Midden-Europese landen en hun geschiedenis?
In deze cursus zal in vogelvlucht de politieke geschiedenis én de cultuurhistorie worden behandeld. Hierdoor wordt een poging gedaan de moeilijkheden maar ook de mogelijkheden van de nieuwe lidstaten van de Europese unie beter te begrijpen.
Het gaat om de landen die de erfgenamen zijn van het Habsburgse Rijk, Het Pools-Litouwse Gemenebest en het Koninkrijk Pruisen: Polen, Oost-Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië en Kroatië.

Week 1. Middeleeuwen en vroegmoderne tijd tot 1650. We richten ons op het ontstaan van de vroege koninkrijken en de Midden-Europese machtsverhoudingen: de talen, godsdiensten, vroege koninkrijken. Aan de orde komen de Duitse Orde, de Hanze aan de Oostzee en de Turkse veroveringstocht via de Balkan. Qua cultuurhistorie wordt aandacht besteed aan de middeleeuwse overblijfselen en de renaissance.

Week 2. Polen als de leidende grootmacht en diens opdeling aan het einde van de 18e eeuw; De Donaumonarchie als absolutistische monarchie; de opkomst van Pruisen en Rusland. Vervolgens kijken we naar de periode van Napoleon en de restauratie; de revoluties van 1848 en de eenwording van Duitsland. Op het gebied van cultuurhistorie behandelen we de barok en classicistische architectuur.

Week 3. Eind 19e eeuw: Opkomend nationalisme onder de grote en kleine naties en de moeilijkheden voor de grote multiculturele monarchieën. Verder de Eerste Wereldoorlog en de vrede van Trianon. Qua cultuurhistorie ruim aandacht voor de Belle Epoque en de nieuwe cultuuruitingen rond 1900 in Midden-Europa.

Week 4. De tijd tussen de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Natiestaten en minderheden; internationale spanningen en de moeilijke positie van Midden-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kort overzicht van de architectuur in de periode van het interbellum.

Week 5. Midden-Europa achter het IJzeren Gordijn. Verschillen en overeenkomsten in de tijd van het communisme. Overzicht van de vreedzame revoluties van 1989-1991, en het uiteenvallen van Joegoslavië.

Week 6. Midden-Europa moeizaam op weg naar de NAVO en de Europese Unie. Sinds 2004 zijn de nieuwe lidstaten onderdeel van de Europese Unie. Welke mogelijkheden en moeilijkheden ondervinden zij? Tevens een beknopt overzicht van de huidige cultuur en omgang met hun culturele erfenis.

Drs. Frederik Erens (Apeldoorn, 1970) studeerde Midden- en Oosteuropese geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij specialiseerde zich in de geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen. Hij ontwerpt en leidt regelmatig cultuurhistorische reizen voor verschillende reisbureaus naar de Baltische en Midden-Europese regio’s. Hij heeft grote belangstelling voor architectuur, stedenbouw en toegepaste kunst uit de periode 1880-1940 en de cultuurhistorie van Apeldoorn. Daarnaast heeft hij zich verdiept in de koloniale geschiedenis. Hij is lid van de Stichting Indisch Erfgoed te Apeldoorn.

Deelnemers: maximaal 25
Kosten: € 75,00 voor OKW-leden; € 95,00 voor niet-leden

Aanmelden: Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Pas als u bevestiging van inschrijving hebt ontvangen, betaalt u het cursusgeld.

Betaling cursusgeld: Na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op rekening NL 69 INGB 000 43 167 33 t.n.v. Ver.OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer.

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.