Docent:             Dr. Henri Oosthout
Wanneer:          Dinsdag 19, 26 sept; 3, 10 okt.
Locatie:             De Groene Hoven – zaal 3
Tijdstip:             19:30-21:30u

‘Een moderne filosoof die nooit zichzelf ervan heeft verdacht een charlatan te zijn, moet wel zo’n oppervlakkige geest wezen dat zijn werk waarschijnlijk niet de moeite van het lezen waard is’ (Leszek Kołakowski).

Wat is filosofie: luchtige mijmering over het alledaagse of streven naar diepe kennis, praktische levenswijsheid of buitenissige bespiegeling?

In deze cursus beschouwen wij verschillende vormen en aspecten van het wijsgerig denken. Ons interesseert daarbij niet zozeer wat filosofen beweren, maar vooral hoe en waarom zij de merkwaardige bezigheid beoefenen die in de oudheid zowel de gave als het einde van de verwondering heette: verwondering over het menselijk bestaan en de geheimen van de kosmos. Wij zullen daarbij ook de grote denkers zelf (in vertaling) aan het woord laten.

Dr. Henri Oosthout (http://wijsbegeerte.eu) studeerde klassieke letteren, wijs-begeerte, wiskunde en piano. Hij is oud-fellow van het Netherlands Institute for Advanced Study en publiceerde een twintigtal boeken op het gebied van de filosofie, waaronder de standaardwerken Het schandaal van de filosofie: hoofdlijnen van het sceptische denken van de oudheid tot heden en Kritische geschiedenis van de westerse wijsbegeerte in twee delen. Voor OKW gaf hij eerder de cursussen ‘Het mysterie tijd’, die dit seizoen nog een keer wordt aangeboden (Cursus 7 in dit programma) en ‘Paradoxen van het denken, paradoxen van het bestaan’.

Deelnemers:       maximaal 25
Kosten:                € 65,00 voor OKW-leden; € 85,00 voor niet-leden

Aanmelden:
Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Daarna ontvangt u van Femmy een bevestiging van inschrijving.

Betaling:
Pas na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van OKW
NL69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver. OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer(s).

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

Wanneer cursussen onverhoopt door OKW geannuleerd moeten worden, wordt het cursusgeld teruggestort.