Docent:      Rob over de Linden
Wanneer:   Dinsdag 27 febr; 5, 12 mrt
Locatie:      De Groene Hoven – zaal 2
Tijdstip:      13:30-15:30u

Graag wil ik u tijdens drie bijeenkomsten meenemen in de wereld van Bach en zijn passies.

Op jonge leeftijd werd ik al gefascineerd door Bach en zijn muziek; als 12-jarige zong ik mee in het jongenskoor in de Matthäus Passion. Tijdens mijn studie Duitse Taal en -letterkunde zong ik in het Utrechts Studenten Koor en Orkest en verzorgde daar lezingen om de deelnemers inzicht te geven in de historische en tekstuele aspecten van de Johannes en de Matthäus Passion. In mijn doctoraalscriptie heb ik mij verdiept in de teksten die Bach voor zijn passies en cantates heeft gebruikt.

In de drie bijeenkomsten wil ik u kennis laten maken met wat Bach ons ook nu nog steeds te zeggen heeft.

Op de eerste middag wil ik met u ingaan op de persoon Bach, wat hij voor de kerkmuziek heeft betekend en nog steeds betekent. De geschiedenis van de passie en de opbouw van de werken komt dan ook aan de orde. Verder kijken we naar Bach als cantor in Leipzig; wat hield de taak van cantor zijn in en hoe waren de verhoudingen tussen Bach, zijn werkgevers en de kerkelijke gemeente in Leipzig.

De tweede middag gaan we in op de Johannes Passion. Aan bod komt de structuur van het werk, hoe verhouden zich de teksten tot elkaar en leggen we het werk naast de Matthäus Passion, die in de week erna aan de orde zal komen. We zullen dan ook kijken naar hoe men in Bachs tijd oordeelde op wat voor ons nu muzikale wonderen zijn.

Het gesprokene zal steeds met muziekfragmenten worden geïllustreerd.
U krijgt de teksten van de fragmenten die ten gehore worden gebracht en natuurlijk de handouts van de drie bijeenkomsten.

Deelnemers: maximaal 25
Kosten: € 45,00 voor OKW-leden; € 65,00 voor niet-leden

Aanmelden: Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Daarna ontvangt u van Femmy een bevestiging van inschrijving.

Betaling: Pas na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van OKW NL69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver. OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer(s).

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u van Femmy Erbé een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

Wanneer cursussen onverhoopt door OKW geannuleerd moeten worden, wordt het cursusgeld teruggestort.