• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Cursus 6: Baltische Staten (volgeboekt!)

Docent         Drs. Frederik Erens
Wanneer     Dinsdag 29 okt, 5, 12, 19 en 26 nov, 3 dec.
Locatie        Wijkcentrum De Groene Hoven (Zaal 1) 
                      Koninginnelaan 280, 7315 EE Apeldoorn
Tijdstip        13:30 – 15:30u

Sinds 2004 maken Estland, Letland en Litouwen deel uit van de Europese Unie. Deze Oostzeestaten worden vaak in een adem genoemd, maar er wordt vaak aan voorbijgegaan dat het om drie zeer verschillende naties gaat, ieder met een verschillende taal, cultuur en historie.
De Baltische landen hebben door de eeuwen heen als speelbal van de grote mogendheden een zeer ingewikkelde en vaak ook tragische geschiedenis gekend. Met name de geschiedenis van de 20e eeuw speelt nog steeds een grote rol om het heden te begrijpen.
Het doel van deze cursus is een helder inzicht te geven in de zeer gecompliceerde geschiedenis van de Baltische landen. Er worden verbanden gelegd met de actuele ontwikkelingen, de politieke cultuur, de positie van de Russischtalige minderheden, economie, muziek, kunst en architectuur.

Drs. Frederik Erens (Apeldoorn, 1970) studeerde Midden- en Oosteuropese geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij specialiseerde zich in de geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen. Hij ontwerpt en leidt regelmatig cultuurhistorische reizen voor verschillende reisbureaus naar de Baltische en Midden-Europese regio’s. Daarnaast heeft hij zich verdiept in de koloniale geschiedenis; architectuur, stedenbouw en toegepaste kunst uit de periode 1880-1940 en de cultuurhistorie van Apeldoorn.

Deelnemers: maximaal 25
Kosten: € 75,00 voor OKW-leden; € 95,00 voor niet- leden

Aanmelden: stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus en uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl)

Betaling cursusgeld: het verschuldigde bedrag overmaken op rekening NL 69 INGB 000 43 167 33 onder vermelding van titel van de cursus en de naam van de deelnemer.