Docent:           Drs. Jan-Auwke Diepenhorst
Wanneer:        Donderdag 21, 28 sept; 5, 12 okt.
Locatie:           De Groene Hoven – zaal 3
Tijdstip:           13:30-15:30u

In deze cursus gaat de schrijver van het boek ‘Rivalen in het beloofde land, een geschiedenis van Joden en Palestijnen’1), Jan-Auwke Diepenhorst, in op de geschiedenis van Joden en Palestijnen vanaf de Oudheid tot heden. Het boek is een pleidooi om meer te denken vanuit gemeenschappelijkheid met begrip voor elkaars angsten en wensen.

Aan de orde komen de situatie in Palestina na de Joodse Opstanden tegen de Romeinen aan het begin van onze jaartelling, de diaspora, de Jodenvervolgingen in de loop der eeuwen, het streven naar een eigen staat (zionisme) en de invloed hiervan op de ontwikkelingen in de regio Palestina. Daarnaast de oorlogen na het uitroepen van de staat Israël in 1948 (Suez-crisis, Zesdaagse Oorlog, war of attrition, Jom-Kipoer-oorlog) en de gevolgen hiervan voor de regio, vredesovereenkomsten zoals de Oslo-akkoorden en het ontstaan van de Palestijnse Autoriteit in de Bezette Gebieden. Aan het eind wordt ingegaan op de actuele situatie en oplossingsrichtingen voor de belanghebbenden.

Drs. Jan-Auwke Diepenhorst (1953) was docent geschiedenis en directeur van verschillende hbo-opleidingen van Hogeschool Saxion. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van het Midden-Oosten en de Koude Oorlog. Het thema Israël en Palestina heeft al decennialang zijn grote belangstelling.

1 Het boek verscheen 20 april 2023 bij uitgeverij Omniboek (paperback en e-book)

Deelnemers:       maximaal 25
Kosten:                € 70,00 voor OKW-leden; € 90,00 voor niet-leden

Aanmelden:
Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Daarna ontvangt u van Femmy een bevestiging van inschrijving.

Betaling:
Pas na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van OKW
NL69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver. OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer(s).

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

Wanneer cursussen onverhoopt door OKW geannuleerd moeten worden, wordt het cursusgeld teruggestort.