• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Cursus 6: Shakespeare

Docent:            Frans Versteeg 
Wanneer:         Donderdag 22 sept, 20 okt, 17 nov.
Locatie:            De Groene Hoven – zaal 4
                           Koninginnelaan 280
                           7315EE Apeldoorn
Tijdstip:            13:30-15:30u

Shakespeare – unieke beschrijving van de cultuur en de bewustzijnsontwikkeling van Europa

Over het leven van William Shakespeare is eigenlijk vrijwel niets bekend. Wat ons is nagelaten zijn 38 toneelstukken en een aantal lange gedichten en 154 sonnetten.

Vandaag de dag wordt nog altijd een groot aantal van de toneelstukken van Shakespeare met regelmaat opgevoerd. Niet voor niets: Shakespeare is ongetwijfeld een van de allergrootste toneelschrijvers binnen de Europese cultuur geweest. Het valt te betreuren, dat Shakespeare heden ten dage vrijwel altijd geheel psychologisch wordt geïnterpreteerd en dat de personages geheel als unieke personen worden beschouwd. In nagenoeg geen van de hedendaagse interpretaties is aandacht voor een “betekenis achter de betekenis”, voor een meer omvattende en symbolische duiding van de thematiek en de teksten.

In de voordrachten wordt getoond, dat de meeste van Shakespeares toneelstukken niet alleen maar meesterwerken vol ‘psychologisch’ inzicht zijn, maar juist ook theaterstukken waarin diepe universele wijsheid is versleuteld en waarin Shakespeare meerdere, specifieke bewustzijnsopgaven en unieke kenmerken van de Europese cultuur heel gericht aan bod laat komen.

De cursus wil allereerst de toegankelijkheid van de teksten van Shakespeare vergroten. Dit gebeurt enerzijds door de structuur en de opbouw van de gekozen toneelstukken te verduidelijken en anderzijds door te aan te geven en te illustreren hoe Shakespeare zijn teksten zowel een letterlijke betekenis, alsook overdrachtelijke en symbolische betekenissen meegeeft.

Daarnaast wil de cursus vooral ook een uitnodiging zijn om Shakespeare zelf te gaan lezen, en te gaan horen en zien. En dat alles vooral met hoofd én hart, zodat wij niet slechts meer kennis en begrip verwerven, maar wij het werk van Shakespeare ook meer en meer als een persoonlijke inwijdingsweg en doorleving van de Europese cultuur kunnen gaan ervaren.

In drie bijeenkomsten komt achtereenvolgens aan bod:

Introductie – 22 september: De tijd waarin Shakespeare heeft geleefd en het leven van William Shakespeare, voor zover bekend. Algemene introductie over Shakespeares literaire werk: de tragedies, de komedies, de koningsdrama’s en zijn gedichten en sonnetten. Een inleiding op de symboliek in de teksten van Shakespeare.

  1. Prinsen & Koningen: Hamlet & Henry V – 20 oktober: Het beroemde verhaal van de Prins van Denemarken niet zozeer psychologisch beschouwd, maar als illustratie van een moment in de Europese bewustzijns-ontwikkeling. De beroemde Engelse koning niet zozeer historisch, maar als algemeen voorbeeld van de ‘voortreffelijke westerse leider’ bezien. De verhalen in en achter het verhaal – over wraak en inkeer, over persoonlijk en spiritueel leiderschap.
  2. Liefde: Midsummer Night’s Dream & Romeo and Juliet – 17 november: Over het ontstaan van de Europese cultuur en de ontdekking van de individuele liefde; over de symboliek van een ‘middernacht-sprookje’. Over hoe in middeleeuws Verona de liefde de overgang naar een nieuwe cultuur mogelijk maakt.

Materiaal: Bij de 1e bijeenkomst krijgen cursisten een kopie van het gebruikte presentatie-materiaal. Tevens wordt een literatuurlijst ter beschikking gesteld. Aanschaf van de teksten resp. de vertalingen van de te bespreken toneelstukken is niet nodig.

Frans Versteeg is duurzaam ondernemer, consultant en coach. Hij studeerde geschiedenis, filosofie en theologie in Leiden en Parijs en werkte vervolgens vele jaren in het internationale bedrijfsleven. De laatste 12 jaar is hij actief met projecten in de energie- en voedseltransitie. Verder adviseert hij over duurzame personeels- en organisatieontwikkeling. Al vele jaren is hij verder hartstochtelijk bezig met muziek, symbolische theaterwerken, kunst en wereldliteratuur. Eerder gaf hij voor OKW (door de deelnemers gewaardeerde) cursussen over Dante en Goethe.

Deelnemers:       maximaal 20
Kosten:                € 50,00 voor OKW-leden; € 70,00 voor niet-leden

Aanmelden:
Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Daarna ontvangt u van Femmy bevestiging van inschrijving.

Betaling:
Pas na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van OKW
NL69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver. OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer.

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

Wanneer cursussen onverhoopt door OKW geannuleerd moeten worden, wordt het cursusgeld teruggestort.