• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Cursus 7: ‘Beken, sprengen en een kanaal….’ (geannuleerd)

Docent         Huub Ummels
Wanneer     Dinsdag 17, 24, 31 mrt (bijeenkomsten);
                      7 apr (excursie)

Locatie         De Groene Hoven (Zaal 1) Koninginnelaan 280,
                      7315 EE  Apeldoorn

Tijdstip        13:30 – 15:30u

Apeldoorn en omgeving: een land van natuurlijke beken, gegraven sprengen en het Apeldoorns Kanaal. Een cursus over de talrijke toepassingen van het Veluwse water.

Het stelsel van de grotendeels door mensenhanden gegraven of vergraven beken en sprengen op de Veluwe is bewonderenswaardig. Veel van de Veluwse molenbouwers en papiermakers waren waterbouwkundigen in het klein. Met groot vernuft en kennis van zaken, gepaard met veel grondwerk werd het heldere en mineraalrijke water uit de heuvels benut voor het aandrijven van watermolens. Molens met vele toepassingen. Apeldoorn en omgeving raakte bekend door de papiernijverheid, maar dat hier ook koper werd bereid om er Hollandse duiten van te maken of voor het vollen van stoffen is veel minder bekend. De molens hadden vele toepassingsmogelijkheden.

Hoe en wanneer zijn de eerste en oudste sprengen gegraven en waarvoor? De aanwezigheid van sprengenbeken op Het Loo maakte dat stadhouder en prins van Oranje Willem III hier het paleis bouwde. Maar ook werd het Veluwse water benut om het Apeldoorns Kanaal van water te voorzien. Een op last van koning Willem I gegraven waterweg om de economische ontwikkeling van de Oost-Veluwe te bevorderen in een tijd dat hier grote armoede heerste. De cursus geeft tevens inzicht in de vele moeilijkheden die bij de aanleg overwonnen moesten worden.

Tevens wil de cursus de (toeristische)mogelijkheden uitdiepen die het Apeldoorns Kanaal biedt.
De excursie bestaat uit een fietsexcursie langs molenplaatsen, sprengen, sprengenkoppen en het kanaal.

Huub maakte namens de gemeente Apeldoorn jaren deel uit van de Provinciale Projectgroep Apeldoorns Kanaal. Daarnaast heeft hij zich ambtelijk beziggehouden met het herstel van de beken en sprengen in Apeldoorn. Kortom, vele facetten ten aanzien van het Veluwse water zullen in deze cursus aan bod komen.Huub Ummels is oud-ambtenaar cultureel erfgoed bij gemeente Apeldoorn en een groot kenner van de Apeldoornse geschiedenis. Hij schreef of werkte mee aan een groot aantal publicaties over de geschiedenis van de stad op de Veluwe. Al eerder verzorgde hij zeer succesvolle cursussen voor OKW.

Deelnemers: maximaal 15
Kosten: € 52,50 voor leden OKW; € 72,50 voor niet-leden

Aanmelden: stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl)
Betaling cursusgeld: het verschuldigde bedrag overmaken op rekening
NL 69 INGB 000 43 167 33 onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer.