• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Cursus 7: ‘Het mysterie tijd — Van Herakleitos tot Hawking’

Docent:            Dr. Henri Oosthout
Wanneer:        Donderdag 22, 29 sept; 6,13 okt.
Locatie:            De Groene Hoven – zaal 3
                          Koninginnelaan 280
                          7315EE Apeldoorn
Tijdstip:           19:30-21:30u

Augustinus zei over de tijd dat iedereen dit woord op de juiste manier kan gebruiken maar dat niemand precies weet wat tijd is. Het verstrijken van de tijd is een oer-intuïtie die wij onmogelijk kunnen ontkennen. Wij kunnen niet denken en ons niet van onszelf bewust zijn zonder tijd.

Toch hebben zowel filosofen als natuuronderzoekers met de tijd geworsteld. De filosofen verkozen eeuwigheid boven vergankelijkheid. De fysici ontwerpen een wiskundig wereldbeeld waarin het voorbijgaan van alle dingen moeilijk past.
In deze cursus belichten wij de rol van de tijd in filosofie, natuurwetenschap en menswetenschap, en stellen wij de vraag: is de tijd een fantastische illusie of is hij een fundamenteel aspect van de werkelijkheid?

  1. Inleiding: een rondgang langs de uiteenlopende aspecten en problemen van het begrip tijd.
  2. ‘Alles stroomt’: de spanning tussen tijd en eeuwigheid van Herakleitos tot Nietzsche.
  3. Onmacht van het opperwezen: de twintigste-eeuwse tijdfilosofie van Henri Bergson en A.N. Whitehead.
  4. Het wiskundig universum: de tijd in het licht van de moderne natuurwetenschap.

Dr. Henri Oosthout (https://wijsbegeerte.eu) studeerde klassieke letteren, wijsbegeerte, wiskunde en piano. Van zijn hand verschenen onder meer Tijd, getal, bewustzijn — Het spel van eenheid en veelheid van Herakleitos tot Hawking (2003), Het schandaal van de filosofie — Hoofdlijnen van het sceptische denken van de oudheid tot heden (2010/2018), Kritische geschiedenis van de westerse wijsbegeerte in 2 delen (2015-2018), Klein filosofisch lexicon (2014) en Mens in de kosmos — Een natuurfilosofisch lexicon (2015).

Deelnemers:      maximaal 30
Kosten:               € 57,50 voor OKW-leden; € 77,50 voor niet-leden

 Aanmelden:
Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Daarna ontvangt u van Femmy bevestiging van inschrijving.

Betaling:
Pas na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van OKW
NL69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver. OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer.

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

 Wanneer cursussen onverhoopt door OKW geannuleerd moeten worden, wordt het cursusgeld teruggestort.