Docent:            Dr. Henri Oosthout
Wanneer:        Donderdag 21, 28 sept; 5, 12 okt.
Locatie:            De Groene Hoven – zaal 4
Tijdstip:            19:30-21:30u

Augustinus zei over de tijd dat iedereen dit woord op de juiste manier kan gebruiken maar dat niemand precies weet wat tijd is. Het verstrijken van de tijd is een oerintuïtie die wij onmogelijk kunnen ontkennen. Wij kunnen niet denken en ons niet van onszelf bewust zijn zonder tijd.

Toch hebben zowel filosofen als natuuronderzoekers met de tijd geworsteld. De filosofen verkozen eeuwigheid boven vergankelijkheid. De fysici ontwerpen een wiskundig wereldbeeld waarin het voorbijgaan van alle dingen moeilijk past.

In deze cursus belichten wij de rol van de tijd in filosofie, natuurwetenschap en menswetenschap, en stellen wij de vraag: is de tijd een fantastische illusie of is hij een fundamenteel aspect van de werkelijkheid? Aan de orde komen onder andere:

De uiteenlopende aspecten en betekenissen van het begrip ‘tijd’
De spanning tussen tijd en eeuwigheid in het filosofische denken
Tijd en logica
Tijd en bewustzijn
De twintigste-eeuwse tijdfilosofie van Henri Bergson en A.N. Whitehead
Rivaliserende theorieën in de moderne natuurkunde

Deze cursus is een herhaling van najaar 2022. Voor gegevens over docent Henri Oosthout zie: http://wijsbegeerte.eu en bij cursus 5: Wat is filosofie?

Deelnemers:       maximaal 25
Kosten:                € 65,00 voor OKW-leden; € 85,00 voor niet-leden

Aanmelden:
Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Daarna ontvangt u van Femmy een bevestiging van inschrijving.

Betaling:
Pas na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van OKW
NL69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver. OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer(s).

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

Wanneer cursussen onverhoopt door OKW geannuleerd moeten worden, wordt het cursusgeld teruggestort.