Docent:             Drs. Martien Hietbrink
Wanneer:          Vrijdag 6, 13, 27 okt; 3 nov.
Locatie:             De Groene Hoven – zaal 1
Tijdstip:             13:30 – 15:30u

Er is in Europa geen land te vinden, waarvan de grenzen zo vaak gewijzigd zijn als Polen. Het eerste couplet van het Poolse Volkslied uit 1797 begint als volgt:

Nog is Polen niet verloren,
Zolang wij leven.
Wat de vreemde overmacht ons ontnomen heeft
Zullen wij met de sabel terugnemen!

Op dat moment bestaat Polen staatkundig niet meer. Het is verdeeld tussen Rusland, Oostenrijk en Pruisen. Het zal nog 121 jaar duren voor er weer sprake is van een Poolse staat. De strijdlust en het doorzettingsvermogen van de Polen voor dat grote doel worden uit deze zinnen wel duidelijk. Ervoor en erna is Polen permanent bezig te laten zien, dat het als zelfstandig land serieus wil worden genomen en daarvoor letterlijk wil vechten.

In een viertal bijeenkomsten wordt deze kwestie verder uitgediept. Er wordt een overzicht gegeven van de politieke en economische wisselwerking tussen Polen en zijn buren, met name Duitsland in verschillende gedaanten en het zich steeds verder uitbreidende Rusland. Vanaf de 10e eeuw worden die besproken. E.e.a. mondt uit in de geopolitieke verschuivingen van dit moment. Daarbij komen ook geografische en economische aspecten aan de orde, die mede bepalend zijn (geweest) voor de politieke verhoudingen in Midden – en Oost-Europa.

De cursus biedt de deelnemers de mogelijkheid om de eigen historische schoolkennis, die in het Nederlandse geschiedenisonderwijs meestal sterk gericht is op West Europese, Atlantische en koloniale relaties uit te breiden naar een gebied, waaraan in het schoolprogramma meestal veel minder aandacht is besteed, nl. Midden- en Oost-Europa. Zeker in het kader van de Europese eenwording en de gebeurtenissen die zich daar momenteel afspelen is deze aanvulling op het eigen historische beeld van nut.

Drs. Martien Hietbrink (Groningen 1948) studeerde Sociale Geografie en Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1971 studeerde hij af op de specialisatie Historische Geografie, gericht op de regio Midden- en Oost-Europa. Hij organiseerde educatieve reizen naar de toenmalige DDR, het verenigde Duitsland, Frankrijk, Polen en Rusland, waarin hij steeds zocht naar de verwevenheid van geografie en geschiedenis. In cursussen, die hij gegeven heeft, kwam de mix van deze twee disciplines tot uiting. Dat zal ook het geval zijn in deze cursus.

Deelnemers:       maximaal 20
Kosten:                € 65,00 voor OKW-leden; € 85,00 voor niet-leden

Aanmelden:
Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Daarna ontvangt u van Femmy een bevestiging van inschrijving.

Betaling:
Pas na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van OKW
NL69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver. OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer(s).

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

Wanneer cursussen onverhoopt door OKW geannuleerd moeten worden, wordt het cursusgeld teruggestort.