• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Cursus 9: Het Oude Loo

Docent           Huub Ummels
Wanneer        Woensdag 9, 16, 23 en 30 maart
Locatie:          De Groene Hoven – zaal 1
                        Koninginnelaan 280
                        7315  EE Apeldoorn
Tijdstip:         13:30 – 15:30u

Jachtslot Het Oude Loo, bijna zeshonderd jaar geschiedenis van Veluwe adel tot koning Willem-Alexander.
Een cursus over het oudste gebouw in het stedelijk gebied van Apeldoorn, het kasteel Het Oude Loo. Min of meer verscholen in het Koninklijk Park van Het Loo ligt ten noordwesten van het paleis het veel oudere Loo.
Het nog uit de late middeleeuwen stammende jachtslot. Daar waar het allemaal begon! Aanvankelijk residentie van de rent- en jagermeesters van de Gelderse hertog en die van ambtsjonkers, zij die het in Apeldoorn voor het zeggen hadden.
In 1684 kwam het kasteeltje in bezit van de Oranjes, die er tot op de dag van vandaag gebruik van maken als weekendhuis en gastenverblijf.
Wie weet dat aan de vooravond van zijn inhuldiging tot koning, Willem-Alexander met vrijwel al zijn collega’s troonpretendenten en hun echtgenotes uit geheel Europa op Het Oude Loo verbleven? Zelfs de Greet Hofmans affaire speelde zich grotendeels op Het Oude Loo af.
Ondanks een paar grondige restauraties en moderniseringen kent het kasteeltje nog laatgotische en renaissance muurschilderingen, maar ook rijk bewerkt beeldhouwwerk, schouwen en ramen met gebrandschilderde wapenschilden uit de tijd van bewoning voordat het door stadhouder Willem III werd gekocht. De bouwgeschiedenis kent dan ook een rijke historie. Dit alles zal aan bod komen. Kortom, een cursus voor wie geïnteresseerd is in geschiedenis, kastelen of in het koningshuis.

Huub Ummels was ambtenaar cultureel erfgoed bij de gemeente Apeldoorn en is een groot kenner van de Apeldoornse geschiedenis. Hij schreef of werkte mee aan een groot aantal publicaties over de geschiedenis van de stad op de Veluwe. Huub maakt namens de gemeente Apeldoorn deel uit een inter-universitaire werkgroep die de geschiedenis van de Hanze bestudeert. Al eerder verzorgde hij zeer succesvolle cursussen voor OKW.

Deelnemers:       maximaal 15

Kosten:                € 52,50 voor OKW-leden; € 72,50 voor niet-leden

Aanmelden:
Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Daarna ontvangt u van Femmy bevestiging van inschrijving.

Betaling:
Pas na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van OKW
NL69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver. OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer.

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

Wanneer cursussen onverhoopt door OKW geannuleerd moeten worden, wordt het cursusgeld teruggestort.