• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Cursus 9: Hoe wetenschap de wereld veroverde

Docent:          Dr. Pier Slump
Wanneer:       Maandag 3, 10, 17 okt; 7, 14 nov.
Locatie:          De Groene Hoven – zaal 3
                         Koninginnelaan 280
                         7315EE Apeldoorn
Tijdstip:          13:30 – 15:30u

Toen wij mensen alleen nog joegen en in kleine groepjes samenleefden was de wetenschap redelijk beperkt. Beperkt tot het ontwikkelen van goed jachtgereedschap (pijl en boog, speer, mes) en het ontwikkelen van adequate jachtmethoden.
Toen wij ons echter settelden kwam er echt schot in. De landbouwers hadden goed en gevarieerd gereedschap nodig, de groter geworden gemeenschap moest juist bestuurd worden. Alles werd complexer. Ontwikkeling was nodig en kwam er, steeds sneller, steeds veelzijdiger.

Pier Slump zal in twee cursussen van elk vijf lessen de ontwikkeling van wetenschap en van de wetenschappers in vogelvlucht bespreken. De cursussen kunnen afzonderlijk van elkaar worden gevolgd. De eerste vijf lessen zijn op maandagmiddagen in oktober en november en zullen gaan over de groei van de wetenschappen, mede in relatie tot macht en religie (een, zeker in het verleden, een sterk samenhangend gebeuren).

De tweede serie van vijf maandagmiddagen wordt gegeven in het voorjaar van 2023 en  zal gaan over de mensen die de wetenschap bedreven: de wetenschappers (en filosofen). Het zal gaan over hoe zij met vallen en opstaan, met tegenwerking en met geluk, toch voortgang boekten.

Een rode draad door dit alles speelt het begrip ‘waarheid’: ‘Wat is waar?’  Nauw verwant aan ‘zekerheid’: ‘Hoe kan ik iets zeker weten?’ Beide series bevatten verrassende wendingen, menselijke fouten, machtspelletjes, enzovoort. Deels spannende verhalen. Soms ook heel wonderbaar.

Dr. Pier Slump (1940) heeft wiskunde en filosofie gestudeerd en is werkzaam geweest als landmeter, automatiseringsspecialist, organisatie- en managementadviseur. Hij is gepromoveerd op de structuur en werkwijze van een automatiseringscentrum, met een dissertatie die de titel ‘Naar een dienstvaardig automatiseringscentrum’ had. In zijn vrije tijd heeft hij diverse kerkelijke- en bestuurlijke functies bekleed en besteedde en besteedt hij nog veel tijd aan zijn hobby astronomie. Na de succesvolle cursus ‘Big History’ is dit de tweede cursus voor OKW

Deelnemers:       maximaal 25
Kosten:                 € 65,00 voor OKW-leden; € 85,00 voor niet leden

Aanmelden:
Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Daarna ontvangt u van Femmy bevestiging van inschrijving.

Betaling:
Pas na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van OKW
NL69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver. OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer.

De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

Wanneer cursussen onverhoopt door OKW geannuleerd moeten worden, wordt het cursusgeld teruggestort.