• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Cursus: Archeologie

Docent           Judith Bartel-van Beckhoven
Data               donderdagochtend 20 en 27 sept, 4 en 11 okt.2018
Tijdstip          10:30-12:30 uur

Locatie          ACEC-gebouw, Apeldoorn

Thema: Archeologie in Nederland en van Apeldoorn en omgeving

Bij archeologie denken we veelal aan overblijfselen van gebouwen, misschien wel oude tempels, maar de archeologie in Nederland is juist veel minder direct zichtbaar. Dat betekent niet dat er niets te vinden is. In tegendeel. Doordat op bijna elke plek wel gebouwd kan worden of de grond bewerkt wordt, zijn er al veel vondsten gedaan of in kaart gebracht. De werkzaamheden bij Het Loo hebben al de nodige vondsten opgeleverd. In deze cursus wordt de archeologie van Nederland in vier verschillende perioden besproken. Er wordt uitgelegd hoe een archeoloog te werk gaat en wat er zoal gevonden is en wat dat ons vertelt.

Eventueel kan na afloop van de cursus een optionele excursie worden gedaan naar een archeologisch interessante locatie.

20/9: Prehistorie: de jagers/verzamelaars tot de midden bronstijd
27/9: Midden-bronstijd tot de Middeleeuwen
4/10: Middeleeuwen
11/10: Nieuwere Tijd en Nieuwste Tijd

drs. Judith Bartel-van Beckhoven (MMus) is een allround erfgoedspecialist en heeft jaren gewerkt bij overheden en musea. Ze is nauw betrokken geweest bij archeologisch beleid, opgravingen en heeft meerdere tentoonstellingen gemaakt voor verschillende musea over dit onderwerp. Eerder dit jaar verzorgde ze samen met Roel Ottow voor OKW een cursus kunstgeschiedenis

Aantal plaatsen: 15

Kosten: € 52,50 voor OKW-leden; € 72,50 voor niet-leden

Aanmelden: stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé (femmy.erbe@xs4all.nl) met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer.