• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Cursus: Architectuurgeschiedenis en wandelen/fietsen

Docent         Huub Ummels
Data              Woensdag 17 april en 8 mei (theorie),
                      24 april 
en 15 mei (wandeling/fietsen)
Tijdstip        13:30 – 15:30 uur 
Locatie         Wijkcentrum De Groene Hoven,
                      Koninginnelaan 280, 7
315 EE  Apeldoorn

Woningen voor de ‘gewone’ man
In vergelijking met andere landen kwam de industrialisatie in Nederland pas laat op gang: pas in het laatste kwart van de 19de eeuw. Het was tevens de tijd dat het inzicht ontstond dat goede woningen, ook voor de ‘gewone man en arbeiders’, tot de eerste vereisten behoorden. Dat resulteerde in 1901 in de Woningwet. Toch zou het in Apeldoorn nog tot 1917 duren voordat er aan deze wet uitvoering werd gegeven. Wat de oorzaken daarvan waren en over de volkswoningbouw in onze gemeente, van zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog, gaat deze cursus.

Instellingen van liefdadigheid en gezondheidszorg
Apeldoorn telt nog altijd een tamelijk groot aantal instellingen. Anderen zijn inmiddels uit het straatbeeld verdwenen of hebben een andere functie gekregen. Dat die instellingen zich hier vanaf het eind van de 19de eeuw vestigden had enerzijds te maken met de sterke groei van de plaats en anderzijds met de gunstige voorwaarden voor vestiging, zoals de Veluwse bossen, het schone water, de ruimtelijk mogelijkheden en de overige gunstige omstandigheden. Die uitstekende vestigingsvoorwaarden werden dat ook door de gemeente ruim aangeprezen, gelet op advertenties uit die tijd. Over het hoe en waarom van die instellingen gaat de cursus, waarna in een fietstocht  de verschillende locaties zullen worden bezocht.

Huub Ummels is oud beleidsambtenaar cultureel erfgoed bij gemeente Apeldoorn en een groot kenner van de Apeldoornse geschiedenis. Hij schreef of werkte mee aan een groot aantal publicaties over de geschiedenis van de stad op de Veluwe. Al eerder verzorgde hij zeer succesvolle cursussen voor OKW.

Deelnemers:     maximaal 15
Kosten:                € 52,50 voor OKW-leden; € 72,50 voor niet-leden

Aanmelden: stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé (femmy.erbe@xs4all.nl) met vermelding van de titel van de cursus en uw naam en telefoonnummer.

Betaling cursusgeld: het verschuldigde bedrag overmaken op rekening NL 69 INGB 000 43 167 33 onder vermelding van titel van de cursus en de naam van de deelnemer.