• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Dwalen in het Antropoceen

Lezing door            René ten Bos
Datum                     18 oktober 2017
Locatie                    Gigant, Apeldoorn

Het Antropoceen is het tijdperk waarin de mensheid als nooit tevoren zijn invloed op de aarde laat gelden. Die invloed heeft catastrofale gevolgen: het stijgen van de zeespiegel, klimaatopwarming, meer broeikasgassen en het uitsterven van soorten zijn slechts enkele voorbeelden. René ten Bos constateert in het Antropoceen een fundamentele desoriëntatie: we dwalen door dit tijdperk zonder te weten waarheen we moeten gaan en wat we met de aarde aan het doen zijn.
In deze lezing brengt René ten Bos wetenschappelijke en filosofische visies bij elkaar om de lezer in ieder geval enige oriëntatiepunten te bieden. Zijn boodschap is: wen maar aan het Antropoceen. We moeten leven met nieuwe, ondoorzichtige ecologische realiteiten, die vragen om een herbezinning over wie of wat de ‘antropos’ eigenlijk is. Het is van groot belang dat dit inzicht niet voorbehouden blijft aan de wetenschap, maar ook doordringt tot de politiek en de samenleving.

René ten Bos (1959, Hengelo)  is filosoof en hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (RU). Hij is ook voetbal- en schaakliefhebber, columnist voor Het Financiële Dagblad, poëzieminnaar, schrijver van veel te veel boeken en stamcaféganger. Al die zaken kent hij minstens zoveel gewicht toe als de filosofie en het hoogleraarschap. Zijn werk kenmerkt zich vaak door zware thema’s die hij vaak met humor en blijmoedigheid benadert. Hij schreef over de verhouding tussen mens en dier, over de ecologische catastrofe die de mensheid heet, over de ondoorzichtige transparantie van water, maar ook over bureaucratie, gestes en tal van andere onderwerpen. Vanaf april 2017 is hij Denker des Vaderlands.

Lezing in samenwerking met het Humanistisch Verbond