Laden Evenementen

Alle Evenementen

Gast: Sietske Heddema

De  omgevingsvisie Apeldoorn: stip op de horizon voor de ruimtelijke ontwikkeling naar 2040
 
Sietske Heddema neemt u mee mee in de visie die Apeldoorn in 2022 heeft vastgesteld voor 2040, in de zogenaamde Omgevingsvisie 2040: ‘Woest Aantrekkelijk Apeldoorn’. Een omgevingsvisie is een verplichte nota die iedere gemeente moet opstellen, vanuit de nieuwe  Omgevingswet. De omgevingsvisie geeft richting hoe wij als gemeente verder willen groeien, wat we belangrijk vinden in onze dorpen, wijken, centrum , en welke doelen we stellen voor de toekomst.

Voor Apeldoorn is die nieuwe Omgevingswet de directe aanleiding geweest een toekomstvisie te gaan maken waarbij we zaken als gezondheid en milieu een prominentere plek konden geven. Ik ga dieper in op het proces, de dilemma’s en wat de belangrijkste onderdelen zijn. Voor 6 gebieden is de omgevingsvisie verder uitgewerkt in ruimtelijke schetsen . Deze gebieden zullen veel verandering kennen de komende jaren, omdat daar de ontwikkeling gaat starten.

Het  maken van de omgevingsvisie heeft bijna 4 jaar in beslag genomen! Nu de visie er is, werken we aan de realisatie daarvan. Dat doen we met veel partners samen. Er is bovendien veel aan de hand in de ruimtelijke ordening, nu vanuit Den Haag bijna wekelijks nieuwe richtlijnen en opdrachten komen. Denk daarbij maar aan de hele stikstofproblematiek, maar ook aan zaken rond klimaatverandering. De provincie is daarom ook een heel belangrijke partner voor ons, om gezamenlijk tot uitvoering te komen. Het krachtenveld van de (huidige) ruimtelijke ordening zal zeker in mijn verhaal ook aan de orde komen !
 
Sietske Heddema  is sinds 2009 bij de gemeente Apeldoorn werkzaam in verschillende functies. Zij is inhoudelijk verantwoordelijk geweest voor het opstellen van de Omgevingsvisie en is nu actief als strategisch adviseur voor de integrale uitvoering daarvan.

Go to Top