• Excursies-header-slideshow

    OKW
    Excursies

OKW najaarsexcursie

De excursiecommissie heeft overlegd en bekeken of het dit najaar mogelijk is Corona-veilig de geannuleerde voorjaarsexcursie naar noordoost Groningen te organiseren en kwam tot de conclusie dat het in de gegeven omstandigheden helaas nog niet mogelijk is.
Wat in ’t vat zit verzuurt niet: te zijner tijd wordt de situatie opnieuw bekeken en kan de excursie hopelijk in het voorjaar worden gehouden.

lees meer

Excursies

Schrijf hier over …