• Excursies-header-slideshow

    OKW
    Excursies

OKW voorjaarsexcursie 2021

De excursiecommissie vond het op het moment dat het programmaboekje naar de drukkerij ging, nog niet mogelijk en niet veilig om een voorjaarsexcursie te organiseren. Corona maatregelen en onduidelijkheid over toekomstige ontwikkelingen zijn daar debet aan. Mochten de omstandigheden verbeteren, dan worden weer plannen voor een excursie gemaakt. Via de nieuwsbrief worden de leden op de hoogte gehouden.

 

lees meer

Excursies

Schrijf hier over …