• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Cursus 4: De relatie tussen Duitsland en Rusland in het kader van de huidige geopolitieke spanningen

Docent:           Martien Hietbrink      
Wanneer:        Dinsdag 20, 27 sept; 4, 11 okt.
Locatie:           De Groene Hoven – zaal 2
                          Koninginnelaan 280
                          7315EE Apeldoorn
Tijdstip:           13:30 – 15:30u

Waar komt de ambivalente houding van de Duitse regering, inclusief het grote aantal ‘Putin Versteher’ daarbinnen en daarbuiten in Duitsland vandaan en waarom kost het Duitsland zoveel moeite duidelijk stelling te nemen?

Binnen de Europese Unie speelt Duitsland een sleutelrol. Het land heeft echter zichtbaar moeite die rol te nemen. Afgezien van de alom bekende schuldgevoelens die Duitsland heeft m.b.t. WO II, blijkt dat moeite met keuzes maken inzake de Duitse opstelling ten opzichte van  het Tsarenrijk, de Sovjet Unie en nu de Russische federatie op zijn minst teruggaat tot in de 18e eeuw. In een viertal bijeenkomsten wordt deze kwestie verder uitgediept.

Er wordt een overzicht gegeven van de politieke en economische wisselwerking tussen Duitsland en Rusland vanaf begin 19e eeuw die nu nog steeds een belangrijke rol spelen in de geopolitieke verschuivingen van dit moment. Daarbij komen ook geografische en economische aspecten aan de orde, die mede bepalend zijn (geweest) voor de politieke verhoudingen in Midden- en Oost Europa.

Drs. Martien Hietbrink (Groningen 1948) studeerde Sociale Geografie en Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1971 studeerde hij af op de specialisatie Historische Geografie, gericht op de regio Midden- en Oost Europa. Hij organiseerde educatieve reizen naar de toenmalige DDR, het verenigde Duitsland, Frankrijk, Polen en Rusland, waarin hij steeds zocht naar de verwevenheid van geografie en geschiedenis. In cursussen, die hij gegeven heeft kwam de mix van deze twee disciplines tot uiting. Dat zal ook het geval zijn in deze cursus.

Deelnemers:       maximaal 20
Kosten:                € 57,50 voor OKW-leden; € 77,50 voor niet-leden

Aanmelden:
Stuur een mailtje naar contactpersoon Femmy Erbé met vermelding van de titel van de cursus, uw naam en telefoonnummer. (femmy.erbe@xs4all.nl) Daarna ontvangt u van Femmy bevestiging van inschrijving.

Wanneer u zich inschrijft voor een cursus, gaat u er mee akkoord dat uw naam, telefoonnummer en e-mailadres bekend zijn bij de docent, zodat deze in voorkomende gevallen met de cursisten kan communiceren.

Betaling:
Pas na ontvangst van de bevestiging dat er voor u plaats is bij de betreffende cursus, maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van OKW: NL69 INGB 0004 3167 33 t.n.v. Ver. OKW onder vermelding van de titel van de cursus en de naam van de deelnemer.
De inschrijving voor een cursus is pas definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft gekregen en het cursusgeld voldaan is.

Wanneer cursussen onverhoopt door OKW geannuleerd moeten worden, wordt het cursusgeld teruggestort.

Wanneer het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overstijgt, wordt een wachtlijst aangelegd. Als er zóveel belangstelling voor een cursus is, dat een tweede ronde georganiseerd kan worden, proberen we dat in overleg met de docent en de cursuslocatie te regelen.