Contactpersoon: Hanny van Asch

e-mail

Eén filosoof roept meer vragen op dan acht kringleden kunnen beantwoorden. We gaan in onze kring met elkaar in gesprek over een filosofisch onderwerp/vraagstuk dat ons bezighoudt. We lezen vaak een boek, maar ook een film, een lezing of een filosofisch getinte actuele tekst voeden onze vragen en belangstelling. En het mooie aan filosofie is dat de vragen “wat kan ik weten, wat moet ik doen en waarop kan ik hopen” (I. Kant) al eeuwenlang gesteld worden. Misschien zijn die vragen wel zo oud als de mensheid, in ieder geval zo jong als onze kring.
Altijd bepalen we de onderwerpen in gezamenlijk overleg. We komen vanaf september tot en met mei zes keer per jaar bij elkaar.