Contactpersoon: Jan van Ommen
Telefoon: 06 – 52 49 36 43
e-mail

In deze filosofiekring beoefenen we praktische filosofie. Dit houdt in dat we in socratische gesprekken allerlei levensvragen onderzoeken. Daarbij maken we verbinding met de werkelijkheid waarin we zelf staan, door vraagstukken aan de orde te stellen die ons echt bezighouden.

Het gaat er niet om naar kant-en-klare oplossingen te zoeken; ook niet om afgeronde standpunten in te nemen. Het gaat ons erom kwesties te onderzoeken om daar wijzer van te worden. We zoeken naar de verborgen aannames in onze eigen opvattingen, naar inconsistenties, en we zijn bereid die aan de orde te stellen.

Specifieke voorkennis van de geschiedenis van de filosofie of van verschillende disciplines in de filosofie is niet nodig, wel de bereidheid je daar in voorkomend geval enigszins in te verdiepen. We zijn geen studiegroep, dus een grote tijdsinvestering in het lezen en bestuderen van filosofische teksten wordt niet verwacht, maar alles wat je op dat punt doet wordt wel op prijs gesteld. Het doel van onze groep is niet je filosofische kennis te etaleren, integendeel. We willen denken in de traditie van Socrates: “ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet”.