Contactpersoon: Ria Brouwers
Telefoon: 055 – 576 70 44
e-mail

In een tijd waarin lezers schaarser worden, droogt de stroom van nieuwe interessante boeken allerminst op. Voor liefhebbers van hedendaagse literatuur is er keuze te over. Met onze kring, die in 2017 is gestart, lezen we zowel boeken uit het Nederlandse taalgebied, als romans van buitenlandse schrijvers die in het Nederlands zijn vertaald. We komen ongeveer om de zes weken bij elkaar, op een ochtend of een middag. Ons gesprek gaat over de inhoud en de vorm van het boek, over de auteur. Altijd is er aanleiding om de beschreven thema’s en de achterliggende problematiek verder uit te diepen en met de actualiteit te verbinden.