Contactpersoon: Anny van Lunszen
Telefoon: 06 – 23 97 84 91
e-mail

Onder de OKW-leden bleek behoefte te bestaan om de wandelschoenen aan te trekken en gezamenlijk de natuur in te gaan. In dit kader kunnen de letters OKW vertaald worden naar: Ontmoeting, Kennismaking en Wandelingen.

Er zijn twee wandelkringen gevormd. Je kunt kiezen voor kortere wandelingen met een afstand tot ongeveer 5 à 7 km of voor langere wandelingen met een lengte van ongeveer 8 à 14 km.

De communicatie verloopt via WhatsApp waarin de wandelingen worden aangekondigd en waarin ieder zijn of haar wensen kenbaar kan maken. De groepen worden in WhatsApp aangeduid met: ‘Wandelkring OKW kort’ en ‘OKW Wandelkring lang’.

In beide groepen worden op dit moment met een bepaalde regelmaat wandelingen georganiseerd, maar de bedoeling van de wandelkring is ook dat iedere deelnemer zelf het initiatief kan nemen voor een wandeling. Dat kan op elk moment. Ook voor elke dag van de week. Het is het mooist als veel leden een wandeling opzetten. Al is het een dag van te voren…

Wil je in een WhatsApp-groep worden opgenomen, of in beide, neem dan contact op met Anny van Lunszen.