• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten denken 100 jaar vooruit

Lezing door   dr. Frank Rietkerk
Datum   7 september 2016
Locatie   Gigant,
    Nieuwstraat 377,
Apeldoorn

Om de toekomst van de populaties van dieren in dierentuinen veilig te stellen, werken de 300 grotere dierentuinen van Europa nauw samen. De fokprogramma’s hebben als doel om de populaties van bedreigde diersoorten zo te beheren dat de genetische variatie die een soort heeft, zo groot mogelijk blijft.

Speciale software maakt het mogelijk om op basis van biologische gegevens over een soort en de ervaring die met die soort in dierentuinen is opgedaan, voor een periode van 100 jaar te bepalen wat er nodig is om de soort genetisch gezond te houden. Dat betekent dat dierentuinen met name de bedreigde soorten zo managen dat het mogelijk moet zijn om over 100 jaar nog populaties te hebben die, als dat gewenst en mogelijk is, weer in het wild zouden kunnen worden uitgezet. Apenheul coördineert sinds 2006 het Gorilla EEP, een van de grootste Europese fokprogramma’s.

Dr. Frank RietkerkFrank Rietkerk

Frank Rietkerk (1958) studeerde diergeneeskunde in Utrecht. Hij specialiseerde zich in dierentuindieren, pathologie en anaesthesiologie. In het Khalid Wildlife Research Centre in Riyaad (Saoedi-Arabië) werkte hij om o.a. gazelles voor de natuurlijke habitat te bewaren. Vanaf 2000 werkt hij bij de Apenheul, sinds 2009 als directeur.