Door:               Drs. Michiel Hegener
Datum:            Woensdag 20 september
Locatie:           Gigant, Nieuwstraat 377
                          7311 BR  Apeldoorn
Aanvang:         20:00u

 De lezing volgt de thematiek en inhoud van het boek ‘Ons wilde oosten – De toekomst van de Veluwe’. Zoals de achterflap meldt: ‘In het midden van ons land ligt 100.000 hectare bos, hei en stuifzand, het grootste laaglandnatuurterrein van Noordwest-Europa. Dat is gunstig voor Nederland maar niet voor de Veluwe. Al is daar de laatste decennia veel gedaan om de natuur te versterken, de bedreigingen zijn enorm. Ontsluiting voor massatoerisme dooradert nu het hele bos- en heidegebied, sinds kort is de Veluwe Nederlands belangrijkste vakantiebestemming.’

Sinds een paar jaar wordt de Veluwe geregeerd door De VeluweAlliantie, een samenwerkingsverband van gemeenten en een reeks toeristische organisaties. Het doel is geld verdienen en dus om zo veel mogelijk toeristen naar de Veluwe te trekken en de natuur zo laagdrempelig mogelijk te maken. De resultaten zijn desastreus. Natuurorganisaties als Natuurmonumenten hebben zich maar bij de Alliantie aangesloten om nog een beetje invloed te kunnen uitoefenen op het beleid.

De Veluwe is meer dan bos, hei en zandverstuivingen. De agrarische randzones zijn grotendeels in de greep van bio-industrie en intensieve akkerbouw, maar daar liggen ook de zes ecologische poorten, tussen de Veluwe van zand en hei en de ruimte buiten de Veluwe.