• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Lezing 2: ‘Ploegen, Pistolen, Plagen en Petroleum’

Door               Kees Klein Goldewijk
Datum            Woensdag, 16 maart
Locatie           Gigant, Nieuwstraat 377
                         7311 BR  Apeldoorn
Aanvang         20:00u

Ploegen, Pistolen, Plagen en Petroleum:
Mensen domineerden de Aarde veel eerder dan gedacht
(vrije interpretatie naar Jared Diamond’s boek ‘Guns, Germs and Steel’)

Waarom ziet de aarde er uit zoals zij er nu uitziet? Hoe komt dat en welke gevolgen heeft dat voor het klimaat, nu en in de toekomst?

Dr. Ir. Kees Klein Goldewijk neemt u in zijn lezing mee in een reis door de tijd om klimaatveranderingen door menselijk landgebruik te verklaren en om daarmee betere beleidsbeslissingen te kunnen nemen.

Wetenschappers uit verschillende disciplines over de hele wereld bundelen tegenwoordig hun kennis van landgebruik in het verleden – en verschuiven de datum waarop menselijke landbouw en andere praktijken de planeet begonnen te veranderen. Dit is belangrijk omdat landgebruik (verandering) een belangrijke factor is geweest (en nog steeds is) voor klimaatverandering. Ook is dit mogelijk een instrument om toekomstige klimaatverandering te beperken.

Momenteel is een veelbesproken hypothese over veranderingen in het verleden in de menselijke geschiedenis die van Bill Ruddiman, een marien bioloog. Zijn hypothese stelt dat de aanzienlijke voetafdruk van de menselijke bijdrage aan het klimaat duizenden jaren geleden begon, en niet slechts 150 jaar of zo, wat de conventionele opvatting is. Denk aan permanente landbouw, veeteelt, mijnbouw en grootschalige ombouw (ontbossing) van natuurlijke ecosystemen. Het verandert dus echt hoe we de timing van menselijke impact op het wereldwijde klimaatsysteem waarnemen.

Daarom richt mijn werk zich op historische reconstructies van landgebruik (de HYDE-database) die het hele Holoceen (geologische periode die zo’n 12.000 jaar geleden begon) bestrijkt en vrij kan worden gebruikt door wetenschappers en docenten, om de onderliggende processen en gevolgen van landveranderingen beter te begrijpen, zodat we betere beleidsbeslissingen kunnen nemen voor een duurzame toekomst.

In deze lezing wil ik u meenemen op een reis door de tijd. Waarom ziet de aarde er nu uit zoals zij er nu uitziet? Hoe komt dat en wat voor gevolgen heeft voor het klimaat, nu en in de toekomst?

Dr. ir. C.G.M. (Kees) Klein Goldewijk is Assistant Professor landgebruik aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft 30 jaar ervaring in milieuonderzoek, met bijzondere nadruk op geïntegreerde mondiale milieuvraagstukken. Hij is geïnteresseerd in (historische) modellering/reconstructies van landgebruik, en het werken in verschillende disciplines zoals geschiedenis, archeologie, paleo-ecologie, en ook in de feedbackmechanismen van deze historische veranderingen in landgebruik op de wereldwijde koolstofcyclus en het klimaat. Hij is de oprichter en ontwikkelaar van de History Database of the Global Environment (HYDE) en heeft vele publicaties op het gebied van mondiale milieuproblemen op zijn naam.