Door         Dr. Pier Slump
Datum      Woensdag, 13 oktober 2021
Locatie     Gigant, Apeldoorn
Aanvang  20.00u

Op het eiland van onze kennis komen we al gauw op het strand, en het gebied van het geloof heeft ook z’n grenzen. Pier Slump wil met zijn toehoorders een gesprek aangaan over het vermeende conflict tussen ‘geloof’ en ‘wetenschap’. Hij zal een historische schets geven over de ontwikkelingen van dit grensgebied. Een gebied dat eeuwenlang niet bestond toen geloof en ‘wetenschap’ één domein was. Op zeker moment kwam er een scheiding tot stand en ontwikkelde de wetenschap een eigen plaats. Heel geleidelijk werd de grens gemarkeerd en werd die betwist.

Door de eeuwen heen heeft men met dit grensgebied geworsteld. Nu nog spelen zich af en toe grensschermutselingen af (denk aan ‘creationisme’ versus ‘evolutionisme’). Soms wordt vanuit de mensen die de wetenschap bedrijven het domein van het geloof betreden, soms gebeurt het omgekeerde van de kant van het geloof. Dat is van alle tijden.Naast het geven van een historisch overzicht, zal de spreker ook een aantal bekende hedendaagse wetenschappers en religieuze specialisten aan het woord laten komen.

Dr. Pier Slump (1940) heeft wiskunde en filosofie gestudeerd en is werkzaam geweest als landmeter, automatiseringsspecialist, organisatie- en managementadviseur. Hij is gepromoveerd op de structuur en werkwijze van een automatiseringscentrum, met een dissertatie die de titel ‘Naar een dienstvaardig automatiseringscentrum’ had. In zijn vrije tijd heeft hij diverse kerkelijke- en bestuurlijke functies bekleed en besteedde en besteedt hij nog veel tijd aan zijn hobby astronomie.