Door            Prof. Dirk De Schutter
Datum          Woensdag 16 november
Locatie         Gigant, Nieuwstraat 377
                       7311 BR  Apeldoorn
Aanvang       20:00u

In 1963 publiceerde Hannah Arendt een boek over het Eichmann-proces dat ze in Jeruzalem had bijgewoond. In dat boek lanceert ze de term ‘banaliteit van het kwaad’. In haar ogen is Eichmann geen duivels monster, maar een banaal stuk onbenul. Ze kwalificeert die banaliteit als gedachteloosheid. Wat bedoelt ze daarmee? Wat is de relatie tussen gedachteloosheid en criminaliteit? En in hoeverre werpt die analyse licht op de huidige wereld?

Dirk De Schutter (Aalst 1954) studeerde literatuurwetenschappen en filosofie aan de KU Leuven en aan de Georgetown University in Washington DC. Hij promoveerde in 1986 tot doctor in de filosofie met een proefschrift over Martin Heidegger. Tot zijn emiraat op 1 oktober 2015, was hij als hoogleraar verbonden aan de KU Leuven (campus Brussel) en de Universiteit Antwerpen.

Hij publiceerde regelmatig over de negentiende- en twintigste-eeuwse filosofie en literatuur.

Studiedomeinen: geschiedenis van de metafysica, cultuurfilosofie, politieke theorie, antropologie, kunstfilosofie en filosofie van de literatuur.

Website: https://www.dirkdeschutter.com/