Lezing door       Wim Schurink
Datum                Woensdag, 18 september 2019
Locatie               Gigant, Apeldoorn (Popzaal)
Aanvang            20:00 uur

Klimaatsceptici vinden alles snel ‘een mening’, maar broeikasgassen – waarvan CO2 de belangrijkste is – hebben een onmiskenbare invloed op het klimaat en daarmee op duurzaamheid. De klimaatverandering – met name de temperatuurverhoging – heeft niet alleen directe gevolgen voor voedselproductie en leefbaarheid, maar ook indirecte: de temperatuurverhoging leidt tot zeespiegelstijging die op termijn weer tot meer gevolgen voor voedselproductie en leefbaarheid leidt.

Door vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen kunnen we een belangrijke invloed uitoefenen op de hoeveelheid broeikasgassen. De bijdrage van bijvoorbeeld vliegreizen aan het CO2 gehalte is aanzienlijk. Omdat de hoeveelheid fossiele brandstoffen eindig is, is het huidige niveau van verbruik sowieso niet duurzaam.

Dus zowel vanwege het klimaat als vanwege duurzaamheid, zullen we een energietransitie moeten doormaken. Gezien de aard van de diverse energievormen, kunnen we echter niet zomaar helemaal van het gas af, zoals nu wel gesteld wordt in regeringsplannen.Aardgas en andere fossiele brandstoffen zijn slecht omdat ze veel CO2 leveren. Waterstofgas heeft dat bezwaar niet; dit gas komt echter van nature amper voor op aarde. We kunnen wel waterstofgas maken uit (tijdelijk overtollige) energie, maar behalve het bezwaar van omzettingsverliezen, zijn er tal van praktische ‘handling’-bezwaren.

Drs. Wim Schurink (1953) is scheikundige en is cum laude afgestudeerd op theoretische chemie (moleculaire kwantum mechanica) en moleculaire farmacologie. Na een theoretische studie is hij – geboren op een landbouwbedrijf – teruggekeerd naar de landbouw, of eigenlijk de landbouwomgeving. Hij heeft 5 jaar op een middelbare landbouwschool en 34 jaar als docent gewerkt op de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein in Deventer – later gevestigd in Wageningen en Velp. Belangrijkste vakken: scheikunde/milieukunde en omgevingsplanning met Geografische Informatiesystemen (GIS).