• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

Lezing: Zou er een bovengrens aan rijkdom moeten zijn?

Lezing door      Ingrid Robeyns
Datum               Woensdag, 9 januari 2019
Locatie              Gigant, Popzaal

De laatste jaren is in vele landen de ongelijkheid, vooral dan de ongelijkheid in vermogens, toegenomen. Daarbij is het opvallend dat de groep rijkste mensen in de wereld, in vergelijking met andere groepen, steeds rijker wordt. Nu kan men zich afvragen waarom dit een probleem zou zijn: is het niet enkel een kwestie van jaloezie als we vragen stellen over de extreem rijken? Is het niet zo dat de enige echte morele uitdaging is te zorgen dat er niemand arm is? 

In deze lezing geef ik een aantal argumenten waarom rijkdom toch een moreel probleem kan zijn. Daarvoor zijn, bij nader inzien, meerdere redenen te geven, die zowel te maken hebben met de onvervulde noden van anderen, de oorzaken en aanpak van de ecologische crisis, als ook met democratische waarden en wat het betekent als mensen als gelijkwaardig beschouwd worden in een samenleving.

Ingrid Robeyns (Leuven, 1972) is econoom en filosoof, en als hoogleraar ethiek van instituties verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Zij studeerde aan de universiteiten van Leuven, Göttingen, de Britse Open Universiteit en behaalde haar doctorstitel aan de Universiteit van Cambridge. Eind 2016 kreeg zij van de European Research Council een onderzoeksbeurs om bovengrenzen aan het gebruik van materiele hulpbronnen te bestuderen: zie www.fairlimits.nl

 

 In het voorjaar van 2019 verschijnt van haar hand bij Prometheus het boek Nieuw Licht op Rijkdom.