• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

OKW café: De Matthäus Passion (geannuleerd)

Lezing door     Rob Onder de Linden
Datum              Woensdag 1 april
Aanvang          20.00u, deur open vanaf 19.3 u
Toegang          gratis (consumpties voor eigen rekening)  

Nieuwsgierig naar de achtergronden van de Matthäus Passion?
Kom dan naar de lezing van Rob Onder de Linden.

Rob is leraar Duits aan de Heemgaard. Tijdens zijn studie Duits – en Letterkunde was hij lid van het Utrechts Studentenkoor en orkest. Hij gaf toen al tekstinhoudelijke lezingen over zowel de M.P. als de Johannes Passion. Zijn doctoraalscriptie ging over de niet Bijbelse teksten die Bach in zijn werk heeft gebruikt. Hij is al 35 jaar lid van het Apeldoorns Bachkoor en heeft daarvoor al diverse vertalingen gedaan. Joop Schets, de dirigent, inspireerde hem om zich nog meer te verdiepen in het leven van Bach. De rode draad in zijn leven is Bach!

Tijdens het OKW café geeft hij uitleg over de Matthäus Passion en laat hij u ter illustratie muziekfragmenten horen. Het werk gaat over het lijden en sterven van Gods zoon.

De hoofdstukken 26 en 27 uit het Mattheus evangelie staan centraal.
In de lezing gaat hij in op de niet Bijbelse teksten binnen het werk. 
Wat hebben ze te betekenen, wat voegen ze toe en wat is hun oorsprong en de achtergrond, opbouw en de ontvangst van het stuk. Zoals Rob zelf zegt: “Bach blijft fascineren, troosten en verrijken.”

U krijgt van Rob een samenvatting van de lezing aangeboden.