• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

OKW-café: Energietransitie in Apeldoorn

Lezing door        Xandra van Lipzig en René van Dijk
Datum                 woensdag 4 september 2019
Tijdstip                20:00-22:00 uur

Bent u benieuwd hoe we straks wonen als we geen gebruik meer maken van het aardgas? En wat er allemaal moet gebeuren voordat alle wijken in Nederland van het aardgas af kunnen? Wilt u weten wat de gemeente Apeldoorn doet op het gebied van duurzaamheid? En welke hulp u kunt krijgen om zelf te aan de slag te gaan?

Na het zomerreces is dit het onderwerp van het eerste OKW-café op 4 september vanaf 20:00 uur. Xandra van Lipzig, projectleider Wijken van de Toekomst en René van Dijk, programma manager energietransitie en beiden van de gemeente Apeldoorn, verzorgen dan een presentatie over het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. 

Het thema duurzaamheid is een breed begrip dat ons allemaal raakt. Het klimaatakkoord dat gepresenteerd is door het Rijk, heeft als belangrijke opgave het verduurzamen van onze samenleving. Het gaat dan om het opwekken van energie en het aardgasvrij maken van wijken en bedrijven. Belangrijk om de CO2 uitstoot te reduceren en ons land leefbaar te houden. Ook Apeldoorn moet op termijn aardgasvrij te worden; uiterlijk in 2050 moet gas zijn vervangen door alternatieve warmtevoorziening.

Het is een complex vraagstuk waarvoor ook nog geen eenduidige aanpak is. We zijn dat nu aan het verkennen, maar uiteindelijk is het ook aan inwoners zelf om keuzes te maken.

Voor verdere informatie:
Bert van der Beek, contactpersoon OKW-café, 055 5223393