• Activiteiten Slideshow

    OKW
    Apeldoorn

OKW Excursie

Op dit moment is de excursiecommissie druk doende met de voorbereidingen voor mogelijk twee excursies in het voorjaar van 2019. De reisdoelen van deze excursies zijn nog niet bekend. U wordt via de nieuwsbrief en de website van OKW op de hoogte gehouden van de plannen.

Wél kunt u vrijdag 12 april alvast als voorlopige datum voor de traditionele voorjaarsexcursie noteren.