Door              Renate Schepen
Datum           Woensdag, 14 oktober 2020
Locatie          Gigant, Apeldoorn (Walviszaal)
Aanvang       20.00u

Wereldtijd
Dat de tijd bestaat lijkt vanzelfsprekend, maar op andere plekken in de wereld verhouden mensen zich heel anders tot tijd. Soms staat de concrete tijd, verbonden met mensen en seizoenen, meer centraal dan de abstracte kloktijd. Dit zie je in Afrika en China. Door het Corona-virus en de onzekerheid daar omheen kan tijdsbeleving ook hier veranderen. In deze lezing geef ik een korte introductie over ideeën die in Afrikaanse filosofie meer op de voorgrond staan en verbind deze met het concept tijd en ontwikkeling.

Renate Schepen is, docent/trainer, publicist en filosoof. Zij woonde in Amsterdam, Accra en Montevideo, waar ze filosofie studeerde en doet nu onderzoek aan de Universiteit van Wenen in interculturele filosofie. Zij is coauteur
van Filosofie van het Verstaan (2014, Garant uitgevers) en Doordenken Doorwerken, intercultureel en ecosociaal denken en doen (2016, Garant). Meer informatie: www.doordacht.net.

Toegangsprijs: leden OKW € 7,- /niet-leden € 9,-